Informace ke COVID-19: Aktuální podmínky účasti na prezenčních školeních
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Trvalý pobyt podle zákona o evidenci obyvatel

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
31.3.2022
9:00 - 14:00
Hradec Králové
Adalbertinum (Adal)
Ing. Jana Kovačová 2.100,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
12.4.2022
9:00 - 14:00
Praha
Hotel ILF
Ing. Jana Kovačová 2.600,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Cílem semináře je předložit účastníkům ucelený výklad ke kategorii trvalý pobyt podle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, v platném znění, zejména pak k procesu změny trvalého pobytu a ke správnímu řízení ke zrušení údaje o místu trvalého pobytu (jednak k ustanovením zákona o evidenci obyvatel vztahujícím se k této agendě, jednak k ustanovením správního řádu, podle kterých ohlašovny v rámci řízení ke zrušení údaje o místu trvalého pobytu postupují). Cílem je rovněž upozornit na jednotlivé části správního řízení, v nichž se v praxi vyskytují problémy a pochybení. 

Program semináře:

 • Právní předpisy a související předpisy v platném znění
 • Evidence obyvatel a správní řád
 • Výklad k problematice trvalého pobytu – definice, prvotní zavedení TP v době narození a ke dni nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení dítěte, prvotní zavedení po nabytí státního občanství ČR a po ukončení pobytu v cizině, ukončení TP na území ČR
 • Výklad ustanovení týkajících se změny trvalého pobytu
 • Výklad řídících ustanovení zákona o evidenci obyvatel ke zrušení údaje o místu trvalého pobytu
 • Proces rušení údaje o místu trvalého pobytu
  • příslušnost k rozhodování
  • vybírání správního poplatku za podání návrhu
  • účastníci řízení, zastupování
  • práva a povinnosti účastníků
  • vedení správního řízení (spis, jednání oprávněných úředních osob, doručování, ap.)
  • průběh řízení (úkony před zahájením řízení, zahájení řízení, přerušení řízení, dokazování, vydání rozhodnutí ve věci, zastavení řízen ap.) s vymezením specifik pro řízení o žádosti a řízení z moci úřední
  • úkony prvoinstačního orgánu po přijetí odvolání
  • rozhodnutí o odvolání
 • Diskuze a zodpovězení dotazů