INTEGRA CENTRUM s.r.o.
www.integracentrum.cz
Logo

Stavební zákon - umisťování a povolování staveb

Termín Místo Lektoři Cena
3.9.2020
9:00 - 14:00
Olomouc
Regionální centrum Olomouc
Mgr. Jana Machačková
JUDr. Vladimíra Sedláčková
2.200,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
22.9.2020
9:00 - 14:00
Hradec Králové
Adalbertinum (Adal)
Mgr. Jana Machačková
JUDr. Vladimíra Sedláčková
2.200,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
24.9.2020
9:00 - 14:00
Ostrava
Dům kultury Akord
Mgr. Jana Machačková
JUDr. Vladimíra Sedláčková
2.200,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
8.10.2020
9:00 - 14:00
Brno
Hotel Avanti
Mgr. Jana Machačková
JUDr. Vladimíra Sedláčková
2.200,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
22.10.2020
9:00 - 14:00
Praha
Hotel ILF
Mgr. Jana Machačková
JUDr. Vladimíra Sedláčková
2.600,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
23.10.2020
9:00 - 14:00
Plzeň
E-centrum
Mgr. Jana Machačková
JUDr. Vladimíra Sedláčková
2.200,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
3.11.2020
9:00 - 14:00
Zlín
Hotel Moskva
JUDr. Eva Kuzmová 1.900,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Na toto školení se můžete přihlásit na internetových stránkách www.integracentrum.cz

Cílem semináře je seznámit posluchače se změnami, které přinesly poslední novely stavebního zákona, a to na úseku umísťování a povolování staveb, dále se změnami zákona o urychlení výstavby, které představují speciální úpravu umisťování a povolování určitých druhů staveb. V současné době je velmi diskutovaná tvorba nového stavebního zákona a probíhající celková rekodifikace veřejného stavebního práva.

Součástí semináře proto bude též aktuální informace o průběhu legislativních prací, jako též navrhované změny v organizaci veřejné správy a srovnání současně platné a navrhované právní úpravy u vybraných institutů.
 
Program semináře: