INTEGRA CENTRUM s.r.o.
www.integracentrum.cz
Logo

Jednání s klienty s problémovým chováním a zvláštními potřebami

Termín Místo Lektor Cena
13.5.2021
9:00 - 14:00
Webinář Mgr. Věra Máchová 1900 Kč
(vč. DPH)
Na toto školení se můžete přihlásit na internetových stránkách www.integracentrum.cz

Cílem webináře je poskytnout účastníkům rámcový přehled o typologii klientů, kteří vyžadují specifický přístup (klienti v duševní krizi, depresivně ladění klienti, klienti s mentálním postižením) a klientů s problematickým chováním (agresivní klienti, klienti pod vlivem návykových látek, psychicky narušené osobnosti).

Podrobně budou vysvětleny zásady jednání a komunikace s těmito skupinami klientů při dodržení profesionálního přístupu ze strany pracovníka. Dále budou předány související potřebné znalosti a dovednosti v oblasti mentální hygieny a zvládání stresových situací.

Zejména pracovníci v sociální oblasti, pro které je tento kurz primárně určen, si rozšíří znalosti a dovednosti v oblasti práce s klientem, zvláště pak s problematickými skupinami klientů, kteří potřebují specifický přístup (agresivní, kverulant, úzkostný, depresivní, mentálně retardovaný, klient s Alzheimerovou nemocí, klient-konzument, psychicky narušené osobnosti). Naučí se, jak úspěšně zvládnout komunikaci a profesionální vedení rozhovoru s klientem, který svým chováním, myšlením či cítěním vybočuje ze všeobecně přijímané normy. Bude schopen zvolit vhodnou strategii pro zvládání jednotlivých typů klientů a osvojí si základní principy práce s klienty se zvláštními potřebami. Uvědomí si chyby, které v komunikaci obvykle dělá. Na modelových situacích bude předvedeno, jak navázat s klientem vzájemnou spolupráci a důvěru a napomoci tak k vyřešení problému.

Program webináře: