INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Správní řád v sociálně-právní ochraně dětí - vybraná problematika z praxe

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
2.11.2021
9:00 - 14:00
Praha
Hotel ILF
JUDr. Věra Novotná 2.600,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
9.11.2021
9:00 - 14:00
Ostrava
Harmony Club Hotel
JUDr. Věra Novotná 2.100,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
2.12.2021
9:00 - 14:00
Brno
Hotel Avanti
JUDr. Věra Novotná 2.100,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Seminář je zaměřen na vybranou problematiku správního řádu v sociálně-právní ochraně dětí. Zaměstnanci orgánů OSPOD jako správních orgánů se seznámí se zásadami správního řízení, bude vysvětlen vztah právní úpravy v zákoně o sociálně-právní ochraně dětí a ve správním řádu, pravomoc a příslušnost správních orgánů, možnost dožádání, vedení řízení, spis a protokol, kdo jsou účastníci řízení a jaká práva a povinnosti mají účastníci řízení a další subjekty správního řízení. Program se věnuje také správnímu řízení o výchovných opatřeních a možnosti uložení pořádkové pokuty podle zákona o SPOD. Rámcově se program zabývá také přezkumným řízením. Celá problematika bude reflektována na příkladech z praxe.

Absolvent kurzu si prohloubí základní zásady správního řízení a vztah právní úpravy v zákoně o sociálně-právní ochraně dětí. Orientuje se v subjektech správního řízení, ve výchovných opatřeních a možnostech uložení pořádkové pokuty podle zákona o SPOD. Pomocí aplikace právního předpisu na konkrétní případy si účastníci obohatí svoje znalosti v dané problematice. K tomu napomáhá také řešení případových studií.

Program semináře:

 • Základní zásady správního řízení a jeho subjekty
  • Správní řízení - základní zásady správního řízení a vztah právní úpravy v zákoně o sociálně-právní ochraně dětí a ve správním řádu
  • Subjekty správního řízení - správní orgány (jejich pravomoc a příslušnost, dožádání, vedení řízení, spis, protokol), účastníci správního řízení a další subjekty
 • Správní řízení o výchovných opatřeních a možnosti uložení pořádkové pokuty podle zákona o SPOD
  • Zahájení řízení, zásada dispoziční a oficiality, příprava projednávané věci, postavení dítěte v projednávané věci, rozhodnutí správního orgánu a jeho náležitosti, základní požadavky na formulaci výroku rozhodnutí, obsah části čtvrté správního řádu - vyjádření, osvědčení a sdělení.
 • Přezkumné řízení
  • Právní moc a vykonatelnost rozhodnutí, řádné a mimořádné opravné prostředky, stížnosti, přezkum ve správním soudnictví podle zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu.
 • Praktická část semináře
  • Případové studie a kazuistiky o rozhodování orgánů sociálně-právní ochrany dětí ve správním řízení.