INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

JUDr. Myron Zajonc

JUDr. Myron Zajonc působí ve státní správě jako vedoucí oddělení správního odboru všeobecné správy. Je autorem řady metodických pokynů a pomůcek v oblasti správního řádu, přestupkového práva a řízení o přestupcích. Pravidelně přednáší a předává své zkušenosti dalším úředníkům veřejné správy.