V návaznosti na situaci aktuálně realizujeme pouze online vzdělávání, prezenční školení se nekonají. Účastníky přihlášené na prezenční akce postupně kontaktujeme.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

JUDr. Myron Zajonc

JUDr. Myron Zajonc působí ve státní správě jako vrchní ministerský rada. Je autorem řady metodických pokynů a pomůcek v oblasti správního řádu, přestupkového práva a řízení o přestupcích. Pravidelně přednáší a předává své zkušenosti dalším úředníkům veřejné správy.