INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

JUDr. Lenka Westphalová Ph.D.

JUDr. Lenka Westphalová, Ph.D. působí jako odborná asistentka na Katedře občanského práva a pracovního práva Právnické fakulty Univerzity Palackého  v Olomouci. Dlouhodobě se věnuje problematice rodinného práva, je autorkou řady publikací a zároveň uznávanou odbornicí v této oblasti.