V návaznosti na usnesení vlády rušíme všechna prezenční školení, která se měla konat v době nouzového stavu. Již přihlášené účastníky postupně kontaktujeme.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

JUDr. Lenka Westphalová Ph.D.

JUDr. Lenka Westphalová, Ph.D. působí jako odborná asistentka na Katedře občanského práva a pracovního práva Právnické fakulty Univerzity Palackého  v Olomouci. Dlouhodobě se věnuje problematice rodinného práva, je autorkou řady publikací a zároveň uznávanou odbornicí v této oblasti.