V návaznosti na situaci aktuálně realizujeme pouze online vzdělávání, prezenční školení se nekonají. Účastníky přihlášené na prezenční akce postupně kontaktujeme.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

JUDr. Lenka Westphalová Ph.D.

JUDr. Lenka Westphalová, Ph.D. působí jako odborná asistentka na Katedře občanského práva a pracovního práva Právnické fakulty Univerzity Palackého  v Olomouci. Dlouhodobě se věnuje problematice rodinného práva, je autorkou řady publikací a zároveň uznávanou odbornicí v této oblasti.