INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

JUDr. Daniela Šustrová

JUDr. Daniela Šustrová působí jako vedoucí kanceláře Katastrálního úřadu hlavního města Prahy. V oblasti problematiky katastru nemovitostí patří k předním odborníkům, přednáší pro Českou advokátní komoru, Právnickou fakultu Univerzity Palackého, CEVRO Institut Praha a další. Je autorkou řady odborných publikací a článků.