INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Bc. Taťána Sojková

Bc.  Taťána Sojková
Bc. Taťána Sojková pracuje nepřetržitě od roku 1989 v oblasti sociálního zabezpečení. V současné  době zabezpečuje  působnost státní správy na úseku sociální péče, sociálních služeb a sociálně-právní ochrany dětí. Zabývá se odbornou poradenskou činností z oblasti dávek pojistného a nepojistného systému. Lektorské činnosti se věnuje 17 let, zaměřuje se v ní zejména na oblast důchodového pojištění a vedení evidenčních listů důchodového pojištění.