V návaznosti na situaci aktuálně realizujeme pouze online vzdělávání, prezenční školení se nekonají. Účastníky přihlášené na prezenční akce postupně kontaktujeme.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Bc. Taťána Sojková

Bc.  Taťána Sojková
Bc. Taťána Sojková pracuje nepřetržitě od roku 1989 v oblasti sociálního zabezpečení. V současné  době zabezpečuje  působnost státní správy na úseku sociální péče, sociálních služeb a sociálně-právní ochrany dětí. Zabývá se odbornou poradenskou činností z oblasti dávek pojistného a nepojistného systému. Lektorské činnosti se věnuje 17 let, zaměřuje se v ní zejména na oblast důchodového pojištění a vedení evidenčních listů důchodového pojištění.