INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

JUDr. Jindřich Psutka Ph.D.

JUDr. Jindřich Psutka, Ph.D. působí na Právnické fakultě Západočeké univerzity v Plzni. V minulosti byl členem komisí Legislativní rady vlády ČR k návrhu občanského zákoníku v oblastech věcného, dědického a deliktního práva. Je také členem kárného senátu Nejvyššího správního soudu ve věcech soudních exekutorů.