V návaznosti na usnesení vlády rušíme všechna prezenční školení, která se konají do 3.11.2020. Již přihlášené účastníky postupně kontaktujeme.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

JUDr. Jindřich Psutka Ph.D.

JUDr. Jindřich Psutka, Ph.D. působí na Právnické fakultě Západočeké univerzity v Plzni. V minulosti byl členem komisí Legislativní rady vlády ČR k návrhu občanského zákoníku v oblastech věcného, dědického a deliktního práva. Je také členem kárného senátu Nejvyššího správního soudu ve věcech soudních exekutorů.