V návaznosti na situaci aktuálně realizujeme pouze online vzdělávání, prezenční školení se nekonají. Účastníky přihlášené na prezenční akce postupně kontaktujeme.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

JUDr. Jindřich Psutka Ph.D.

JUDr. Jindřich Psutka, Ph.D. působí na Právnické fakultě Západočeké univerzity v Plzni. V minulosti byl členem komisí Legislativní rady vlády ČR k návrhu občanského zákoníku v oblastech věcného, dědického a deliktního práva. Je také členem kárného senátu Nejvyššího správního soudu ve věcech soudních exekutorů.