V návaznosti na situaci aktuálně realizujeme pouze online vzdělávání, prezenční školení se nekonají. Účastníky přihlášené na prezenční akce postupně kontaktujeme.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Ing. Jiří Nesrovnal

Ing. Jiří Nesrovnal
Ing. Jiří Nesrovnal je daňový a ekonomický poradce, člen Prezidia KDP ČR, vedoucí sekce daně z příjmů právnických osob a garant Komory daňový poradců v Brně. Má vlastní daňovou kancelář. Vítěz mnoha profesních soutěží. Specialista na komplexní účetní, daňové a právní řešení složitějších transakcí typu prodeje a vkladu podniku, přeměn, snižování základního kapitálu, cenných papírů a derivátů, dále na oblast daňové judikatury a výkladů MF ČR.