Z důvodu ochrany zdraví našich klientů rušíme veškerá školení do 17. dubna 2020. Přihlášené účastníky kontaktujeme a naplánované akce přesunujeme na později.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Ing. Jana Krumlová

Ing. Jana Krumlová
Ing. Jana Krumlová je specialistka na problematiku odměňování zastupitelů ÚSC. Lektorka je dlouhodobým zaměstnancem Ministerstva vnitra ČR (odbor dozoru a kontroly veřejné správy) a má odborné zkušenosti z tvorby a aplikace dané právní úpravy od r. 1990.