INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Ing. Jana Krumlová

Ing. Jana Krumlová je specialistka na problematiku odměňování zastupitelů ÚSC. Lektorka je dlouhodobým zaměstnancem Ministerstva vnitra ČR (odbor dozoru a kontroly veřejné správy) a má odborné zkušenosti z tvorby a aplikace dané právní úpravy od r. 1990.