INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Mgr. Ivana Kejřová

Mgr. Ivana Kejřová působí jako tajemnice městského úřadu. Mimo vedení úřadu se zabývá zpracováním odborných materiálů a výstupů podle zákona č. 106/1999 Sb. - poskytování informací ve veřejné správě. Dlouhodobě se věnuje přednáškové činnosti.