Z důvodu ochrany zdraví našich klientů rušíme veškerá školení do 10. května 2020. Přihlášené účastníky kontaktujeme a naplánované akce přesunujeme na později.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Ing. Tomáš Hrabík

Ing. Tomáš Hrabík
Ing. Tomáš Hrabík je zkušeným odborníkem v oblasti e-Governmentu a podílel se na zpracování nebo implementaci celé řady IT projektů ve veřejné správě - např. Registr práv a povinností pro MV ČR nebo studie Krajské služby e-Governmentu pro Zlínský a Jihomoravský kraj.