V návaznosti na situaci aktuálně realizujeme pouze online vzdělávání, prezenční školení se nekonají. Účastníky přihlášené na prezenční akce postupně kontaktujeme.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Ing. Tomáš Hrabík

Ing. Tomáš Hrabík
Ing. Tomáš Hrabík je zkušeným odborníkem v oblasti e-Governmentu a podílel se na zpracování nebo implementaci celé řady IT projektů ve veřejné správě - např. Registr práv a povinností pro MV ČR nebo studie Krajské služby e-Governmentu pro Zlínský a Jihomoravský kraj.