INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Mgr. Ladislav Henáč

Mgr. Ladislav Henáč
Mgr. Ladislav Henáč během své téměř desetileté praxe ve Finanční správě působil na všech stupních řízení. Kromě původního zaměření na oblast daňového procesu a metodické činnosti v rámci Generálního finanční ředitelství se nyní zaměřuje také na oblast hmotného práva a problematiku služebního zákona. Za rozhodující co do významu považuje zkušenosti získané na prvním stupni soustavy, konkrétně na Specializovaném finančním úřadu, kde v současnosti zastává pozici ředitele sekce metodiky a řízení. Při svém působení ve funkci klade důraz na respekt k základním principům práva, zabývá se především aktuálním a sporným výkladovým problémům na pozadí judikatury s dopady do správy daní. Rovněž se věnuje lektorské a publikační činnosti.