V návaznosti na situaci aktuálně realizujeme pouze online vzdělávání, prezenční školení se nekonají. Účastníky přihlášené na prezenční akce postupně kontaktujeme.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Ing. Ivana Grunerová

Ing. Ivana Grunerová je zkušená lektorka, která se věnuje především zákonu o sociálních službách a zákonu o pomoci v hmotné nouzi. Působí ve státní správě, kde má v kompetenci metodickou a rozhodovací činnost na úrovni odvolacího orgánu v oblasti dávek pomoci v hmotné nouzi, příspěvku na péči, dávek státní sociální podpory a dávek pro zdravotně postižené.