INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Ing. Ivana Grunerová

Ing. Ivana Grunerová je zkušená lektorka, která se věnuje především zákonu o sociálních službách a zákonu o pomoci v hmotné nouzi. Působí ve státní správě, kde má v kompetenci metodickou a rozhodovací činnost na úrovni odvolacího orgánu v oblasti dávek pomoci v hmotné nouzi, příspěvku na péči, dávek státní sociální podpory a dávek pro zdravotně postižené.