INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Rušení trvalého pobytu - praktická cvičení

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
30.3.2023
9:00 - 14:00
Praha
Hotel ILF
Ing. Jana Kovačová 2.600,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
Účastníci tohoto semináře obdrží vzory některých písemností, které se vyhotovují v rámci řízení ke zrušení údaje o místu trvalého pobytu.

Cílem školení je účastníky upozornit na jednotlivé části správního řízení, v nichž se v praxi vyskytují problémy a pochybení. V rámci tohoto kurzu je uplatněn specifický přístup k účastníkům – ti řeší danou problematiku ve dvou až tříčlenných skupinkách na konkrétních praktických úkolech vztahující se k určitému procesnímu úkonu, čímž mají možnost si lépe osvojit projednávanou problematiku.

Školení je určeno úředníkům obcí, obecních úřadů obcí s rozšířenou působností i krajských úřadů, kteří vykonávají agendu evidence obyvatel.

Program školení:

 • Právní předpisy a související předpisy v platném znění
 • Základní charakteristika řízení ke zrušení údaje o místu trvalého pobytu - výklad řídících ustanovení zákona o evidenci obyvatel k rušení údaje o místu trvalého pobytu
 • Účastníci řízení a jejich zastupování, ustanovení opatrovníka dle správního řádu, doručování zastupovaným účastníkům
 • Podání, vady podání, odstraňování vad podání
 • Úkony spojené s vybíráním správního poplatku za podání návrhu
 • Lhůty, jejich počítání, určení lhůty k provedení procesního úkonu
 • Doručování a jeho úskalí, zvláštní způsoby doručení (dle § 19 odst.), fikce doručení, doručování veřejnou vyhláškou
 • Zahájení řízení, úkony spojené se zahájením řízení
 • Přerušení a zastavení řízení
 • Společné řízení
 • Úkony ohlašovny po přijetí odvolání