INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Rozpočtová pravidla územních rozpočtů - zákon č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, včetně jeho aplikace

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
2.2.2023
9:00 - 14:00
Praha
Hotel ILF
Olga Sloupová 2.600,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
7.2.2023
9:00 - 14:00
Plzeň
E-centrum
Olga Sloupová 2.100,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
Toto školení nabízíme v jiném termínu i jako webinář (online školení) - podrobnosti najdete zde

Cílem vzdělávacího programu je seznámit účastníky vzdělávání s právní úpravou zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění a jeho aplikaci v praxi.

Program semináře:

 • rozpočet
 • střednědobý výhled rozpočtu
 • poskytování dotací a návratných finančních výpomocí
 • peněžní fondy
 • rozpočtové provizorium
 • rozpočtová opatření
 • porušení rozpočtové kázně
 • správní delikty
 • organizační složky zřízené územními samosprávnými celky
 • finanční hospodaření příspěvkových organizací zřízených územními samosprávnými celky nebo dobrovolnými svazky obcí
 • příklady z praxe
 • diskuze
 • odpovědi na dotazy