V návaznosti na aktuální situaci realizujeme do konce roku pouze online vzdělávání, prezenční školení se nekonají. Již přihlášené účastníky postupně kontaktujeme.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Rozpočtová pravidla územních rozpočtů - zákon č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, včetně jeho aplikace

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
26.11.2020
9:00 - 14:00
Brno
Hotel Avanti
Mgr. Helena Peterová 1.900,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Zrušeno
13.5.2021
9:00 - 14:00
Praha
Hotel ILF
Mgr. Helena Peterová 2.300,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
27.5.2021
9:00 - 14:00
Brno
Hotel Avanti
Mgr. Helena Peterová 1.900,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
14.10.2021
9:00 - 14:00
Praha
Hotel ILF
Mgr. Helena Peterová 2.300,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
25.11.2021
9:00 - 14:00
Brno
Hotel Avanti
Mgr. Helena Peterová 1.900,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Cílem vzdělávacího programu je seznámit účastníky vzdělávání s právní úpravou zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění a jeho aplikaci v praxi.

Program semináře:

 • rozpočet
 • střednědobý výhled rozpočtu
 • poskytování dotací a návratných finančních výpomocí
 • peněžní fondy
 • rozpočtové provizorium
 • rozpočtová opatření
 • porušení rozpočtové kázně
 • správní delikty
 • organizační složky zřízené územními samosprávnými celky
 • finanční hospodaření příspěvkových organizací zřízených územními samosprávnými celky nebo dobrovolnými svazky obcí
 • příklady z praxe
 • diskuze
 • odpovědi na dotazy