INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Rozpočet územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
26.10.2023
9:00 - 14:00
Praha
Hotel ILF
Olga Sloupová 2.600,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
31.10.2023
9:00 - 14:00
Plzeň
E-centrum
Olga Sloupová 2.200,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
Toto školení nabízíme v jiném termínu i jako webinář (online školení) - podrobnosti najdete zde

Cílem tohoto vzdělávacího programu je seznámit účastníky vzdělávání s právní úpravou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění a jeho aplikaci v praxi. Výklad bude doplněn praktickými příklady.

Seminář je určen úředníkům územních samosprávných celků a příspěvkovým organizacím zřízených ÚSC nebo DSO.

Program semináře:

 • Rozpočet územních samosprávných celků
  • Střednědobý výhled rozpočtu
  • Vypracování rozpočtu
  • Poskytování dotací a návratných finančních výpomocí
  • Rozpočtová skladba
  • Rozpočtové provizorium
  • Rozpočtová opatření
  • Porušení rozpočtové kázně
  • Přestupky
  • Závěrečný účet
  • Finanční hospodaření příspěvkových organizací
 • Příklady z praxe