V návaznosti na aktuální situaci realizujeme do konce roku pouze online vzdělávání, prezenční školení se nekonají. Již přihlášené účastníky postupně kontaktujeme.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Ochrana dřevin rostoucích mimo les z pohledu zákona o ochraně přírody a krajiny a dalších právních předpisů

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
23.2.2021
9:00 - 14:00
Ostrava
Harmony Club Hotel
JUDr. RNDr. Jitka Jelínková Ph.D. 1.900,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
4.3.2021
9:00 - 14:00
Brno
Hotel Avanti
JUDr. RNDr. Jitka Jelínková Ph.D. 1.900,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
20.5.2021
9:00 - 14:00
Praha
Hotel ILF
JUDr. RNDr. Jitka Jelínková Ph.D. 2.300,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
Součástí výkladu je i rozbor aktuální novely vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění vyhlášky č. 222/2014 Sb. - vyhláška č. 86/2019 Sb. účinná od 1.4.2019

Cílem školení je prohloubení a rozšíření znalostí úředníků územně samosprávných celků v rámci zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a na příkladech vysvětlit správné postupy v praxi.

Program školení:

 • Ochrana dřevin před poškozováním a ničením, povinnost péče o dřeviny
  • definice „nedovolených zásahů do dřevin“ ve vyhlášce č. 189/2013 Sb., nejčastější poškozující zásahy v praxi (ořezy, zásahy do kořenového systému atd.)
  • povinnost vlastníků pečovat o dřeviny, právní následky jejího neplnění (podle zákona o ochraně přírody a krajiny, občanskoprávní a trestněprávní)
 • Povolování kácení dřevin
  • správní řízení o povolení kácení, náležitosti rozhodnutí o povolení, náhradní výsadba
  • závazná stanoviska OOP ke kácení pro účely stavebních záměrů
  • výjimky z povolovacího režimu
  • kompetence orgánů ochrany přírody a nejčastější chyby aplikační praxe
 • Dřeviny z pohledu dalších právních předpisů (vodní zákon, energetický zákon, zákon o pozemních komunikacích atd., občanský zákoník)
  • důvody kácení na oznámení podle § 8 odst. 2 zákona vycházející ze zvláštních zákonů
  • dřeviny z pohledu soukromého práva: sousedské právo (stínění, podrosty a převisy, stromy v těsné blízkosti společné hranice pozemků), předcházení hrozícím škodám a odpovědnost za škodu