INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Ochrana dřevin rostoucích mimo les z pohledu zákona o ochraně přírody a krajiny a dalších právních předpisů

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
20.2.2020
9:00 - 14:00
Ostrava
Harmony Club Hotel
JUDr. RNDr. Jitka Jelínková Ph.D. 1.900,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
27.2.2020
9:00 - 14:00
Brno
Hotel Avanti
JUDr. RNDr. Jitka Jelínková Ph.D. 1.900,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
Součástí výkladu je i rozbor aktuální novely vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění vyhlášky č. 222/2014 Sb. - vyhláška č. 86/2019 Sb. účinná od 1.4.2019

Cílem školení je prohloubení a rozšíření znalostí úředníků územně samosprávných celků v rámci zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a na příkladech vysvětlit správné postupy v praxi.

Program školení:

 • Ochrana dřevin před poškozováním a ničením, povinnost péče o dřeviny
  • definice „nedovolených zásahů do dřevin“ ve vyhlášce č. 189/2013 Sb., nejčastější poškozující zásahy v praxi (ořezy, zásahy do kořenového systému atd.)
  • povinnost vlastníků pečovat o dřeviny, právní následky jejího neplnění (podle zákona o ochraně přírody a krajiny, občanskoprávní a trestněprávní)
 • Povolování kácení dřevin
  • správní řízení o povolení kácení, náležitosti rozhodnutí o povolení, náhradní výsadba
  • závazná stanoviska OOP ke kácení pro účely stavebních záměrů
  • výjimky z povolovacího režimu
  • kompetence orgánů ochrany přírody a nejčastější chyby aplikační praxe
 • Dřeviny z pohledu dalších právních předpisů (vodní zákon, energetický zákon, zákon o pozemních komunikacích atd., občanský zákoník)
  • důvody kácení na oznámení podle § 8 odst. 2 zákona vycházející ze zvláštních zákonů
  • dřeviny z pohledu soukromého práva: sousedské právo (stínění, podrosty a převisy, stromy v těsné blízkosti společné hranice pozemků), předcházení hrozícím škodám a odpovědnost za škodu