INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Liniový zákon - speciální úprava pro urychlení výstavby určitých staveb

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
21.9.2021
9:00 - 14:00
Praha
Hotel ILF
JUDr. Vladimíra Sedláčková 2.600,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Zrušeno
14.10.2021
9:00 - 14:00
Ostrava
Harmony Club Hotel
JUDr. Vladimíra Sedláčková 2.100,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
Toto školení nabízíme v jiném termínu i jako webinář (online školení) - podrobnosti zde

Seminář je určen pro úředníky ve smyslu § 2 odst. 4 zák. č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků; tj. zaměstnanci územních samosprávných celků podílející se na výkonu liniových staveb, tedy dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací.

Program semináře:

  • Postupy stavebního úřadu podle stavebního zákona a speciální úprava liniového zákona pro určitá řízení u jednotlivých druhů staveb v režimu tohoto zákona
  • Změna příslušnosti k vedení řízení u dopravních staveb, zvláštní úprava vedení společného řízení u vybraných staveb energetické infrastruktury
  • Rozdíly liniového zákona a zákona o vyvlastnění
  • Vydávání závazných stanovisek dotčenými orgány a jejich přezkum
  • Obecná úprava vydávání závazných stanovisek podle správního řádu a stavebního zákona, a speciální úprava v liniovém zákoně a zákoně o ochraně přírody a krajiny
  • Urychlení soudního přezkumu, seznámení s judikaturou správních soudů
  • Diskuse, odpověď na dotazy