INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Jednání s klienty s problémovým chováním a zvláštními potřebami

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
8.6.2021
9:00 - 14:00
Ostrava
Harmony Club Hotel
Mgr. Věra Máchová 1.900,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Zrušeno
31.8.2021
9:00 - 14:00
Brno
Hotel Avanti
Mgr. Věra Máchová 1.900,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Cílem vzdělávacího programu je poskytnout účastníkům rámcový přehled o typologii klientů, kteří vyžadují specifický přístup a klientů s problematickým chováním.

Cílem vzdělávacího programu je poskytnout účastníkům rámcový přehled o typologii klientů, kteří vyžadují specifický přístup (klienti v duševní krizi, depresivně ladění klienti, klienti s mentálním postižením) a klientů s problematickým chováním (agresivní klienti, klienti pod vlivem návykových látek, psychicky narušené osobnosti).

Podrobně budou vysvětleny zásady jednání a komunikace s těmito skupinami klientů při dodržení profesionálního přístupu ze strany pracovníka. Dále budou předány související potřebné znalosti a dovednosti v oblasti mentální hygieny a zvládání stresových situací.

Zejména pracovníci v sociální oblasti, pro které je tento kurz primárně určen, si rozšíří znalosti a dovednosti v oblasti práce s klientem, zvláště pak s problematickými skupinami klientů, kteří potřebují specifický přístup (agresivní, kverulant, úzkostný, depresivní, mentálně retardovaný, klient s Alzheimerovou nemocí, klient-konzument, psychicky narušené osobnosti). Naučí se, jak úspěšně zvládnout komunikaci a profesionální vedení rozhovoru s klientem, který svým chováním, myšlením či cítěním vybočuje ze všeobecně přijímané normy. Bude schopen zvolit vhodnou strategii pro zvládání jednotlivých typů klientů a osvojí si základní principy práce s klienty se zvláštními potřebami. Uvědomí si chyby, které v komunikaci obvykle dělá. Na modelových situacích bude předvedeno, jak navázat s klientem vzájemnou spolupráci a důvěru a napomoci tak k vyřešení problému.

Program semináře:

  • Úvod
  • Osobnost, duševní zdraví, postoje a komunikační dovednosti sociálního pracovníka
  • Klient v duševní krizi
  • Komunikace s agresivními klienty
  • Klient s poruchou osobnosti
  • Další typy klientů s problémovým chováním, strategie zvládání
  • Závěr, rekapitulace, dotazy