INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Hmotná nouze – aktuality a nejčastější problémy v praxi

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
4.10.2022
9:00 - 14:00
Ostrava
Harmony Club Hotel
Mgr. Dagmar Ducháčková MPA 2.100,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Kurz je určen pro pracovníky v sociální oblasti (na obcích, na krajských úřadech, na Úřadu práce, v sociálních službách, v neziskových organizacích apod.), kteří potřebují získat aktuální informace o nepojistných dávkových systémech, především o systému pomoci v hmotné nouzi.

Cílem semináře je poskytnout účastníkům aktuální přehled o problematice hmotné nouze, o nepojistných dávkových systémech. Výklad je provázán s ostatní legislativou (zákon o zaměstnanosti, zákon o důchodovém pojištění, zákon o státní sociální podpoře), s rozhodováním Ústavního soudu či se stanovisky veřejného ochránce práv. Nedílnou součástí kurzu je oblast sociální práce, spolupráce jednotlivých orgánů veřejné správy, kompetence sociálního pracovníka či využití případových konferencí. Nejčastější problémy, které se vyskytují při provádění zákona o pomoci v hmotné nouzi a jejich řešení, řešení specifických situací osob v hmotné nouzi budou v průběhu semináře přiblíženy pomocí kazuistik a případových studií. S ohledem na aktualizační charakter semináře se u účastníků předpokládá předchozí základní znalost dávek hmotné nouze.

Program semináře:

 • Úvod
  • Představení lektorky a účastníků, očekávání
 • Systém dávek pomoci v hmotné nouzi
  • Základní charakteristika - vymezení pojmu hmotná nouze, právní norma upravující pomoc v hmotné nouzi, dávky pomoci v hmotné nouzi, zvýšení částky živobytí z důvodu dietního stravování, orgány pomoci v hmotné nouzi a jejich kompetence, osoby, které nejsou v hmotné nouzi,
   celkové sociální a majetkové poměry, společně posuzované osoby, zvláštní příjemce dávek, veřejná služba.
  • Řízení o dávkách pomoci v hmotné nouzi, nejčastější problémy a doporučení.
 • Sociální práce v systému pomoci v hmotné nouzi
  • Spolupráce obcí a Úřadu práce, překrývání kompetencí, sociální práce na ÚP a sociální práce na obci, kompetence sociálního pracovníka, standardizovaný záznam SP, JIS, koordinace sociální práce, případová konference,  komunitní plánování, sociální služby v regionu, projekty
   “Obědy do škol a Potravinová banka”, opatření obecné povahy a jeho důsledky v praxi.
 • Diskuse, shrnutí, závěr
  • Zodpovězení otázek a odpovědí k probranému tématu.