INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Aktuality a články

Aktuální informace o všem, co nás v poslední době zaujalo a o co se s Vámi chceme podělit. Věnujeme se převážně oblastem, ve kterých pořádáme školení a semináře.

10.4.
2014

Zpřísnění výdajových paušálů pro podnikatele

Ministerstvo financí má plán, jak omezit výdajové paušály. Tato novinka se dotkne více než 300 tisíc živnostníků.  Od příštího roku by si mohli uplatnit šedesáti procentní výdajový paušál jen ti živnostníci, jejichž obrat nepřekročí dva miliony korun ročně.  Přitom výdajové paušály ve výši 60 % jsou nejrozšířenější. Tímto návrhem si ministerstvo financí slibuje zvýšení příjmů státního rozpočtu zhruba o miliardu korun.

3.4.
2014

Obecní soutěže: Vesnice roku a Oranžová stuha 2014

Opět nastal čas pro odstartování již tradičních soutěží pro české obce – celorepublikově známá a ceněná Vesnice roku a také Oranžová stuha 2014, která je její součástí. Oranžová stuha si letos zapisuje osmý ročník soutěžení, Vesnice roku zase jubilejní, již dvacátý ročník. Soutěže jsou vyhlašovány a schvalovány Ministerstvem pro místní rozvoj, Ministerstvem zemědělství (Oranžová stuha), Spolkem pro obnovu venkova a Svazem měst a obcí ČR.

31.3.
2014

Uzavírání smluv – fáze předsmluvního ujednání

Předsmluvní odpovědnost je právním institutem v zákoně č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník, s účinností od 1. 1. 2014 (dále NOZ).  V zákoně č. 40/1964 Sb., občanském zákoníku, kterým byl zrušen NOZ v tomto smyslu, fungovaly takové instituty, jako například „porušení prevenční povinnosti“ (viz § 415 ObčZ), nebo odpovědnost za škodu způsobenou úmyslným jednáním proti dobrým mravům (§424 ObčZ).

30.3.
2014

Bude opět změněn zákon o veřejných zakázkách?

Koncem minulého roku byla novela zákona o veřejných zakázkách hojně diskutována v médiích, informace o těchto změnách byly zveřejněny i na tomto webu. V letošním roce se v této problematice ale zřejmě chystají další změny. Rada pro všeobecné záležitosti přijala v polovině února legislativní balíček a nyní pracuje kvůli novým evropským směrnicím na zcela novém zákonu o veřejných zakázkách.

  1 ... 81 82 83 84 85 ... 106