INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Aktuality a články

Aktuální informace o všem, co nás v poslední době zaujalo a o co se s Vámi chceme podělit. Věnujeme se převážně oblastem, ve kterých pořádáme školení a semináře.

3.4.
2014

Obecní soutěže: Vesnice roku a Oranžová stuha 2014

Opět nastal čas pro odstartování již tradičních soutěží pro české obce – celorepublikově známá a ceněná Vesnice roku a také Oranžová stuha 2014, která je její součástí. Oranžová stuha si letos zapisuje osmý ročník soutěžení, Vesnice roku zase jubilejní, již dvacátý ročník. Soutěže jsou vyhlašovány a schvalovány Ministerstvem pro místní rozvoj, Ministerstvem zemědělství (Oranžová stuha), Spolkem pro obnovu venkova a Svazem měst a obcí ČR.

31.3.
2014

Uzavírání smluv – fáze předsmluvního ujednání

Předsmluvní odpovědnost je právním institutem v zákoně č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník, s účinností od 1. 1. 2014 (dále NOZ).  V zákoně č. 40/1964 Sb., občanském zákoníku, kterým byl zrušen NOZ v tomto smyslu, fungovaly takové instituty, jako například „porušení prevenční povinnosti“ (viz § 415 ObčZ), nebo odpovědnost za škodu způsobenou úmyslným jednáním proti dobrým mravům (§424 ObčZ).

30.3.
2014

Bude opět změněn zákon o veřejných zakázkách?

Koncem minulého roku byla novela zákona o veřejných zakázkách hojně diskutována v médiích, informace o těchto změnách byly zveřejněny i na tomto webu. V letošním roce se v této problematice ale zřejmě chystají další změny. Rada pro všeobecné záležitosti přijala v polovině února legislativní balíček a nyní pracuje kvůli novým evropským směrnicím na zcela novém zákonu o veřejných zakázkách.

27.3.
2014

Náležitosti účetních dokladů

Co se týče účetních dokladů, jsou definovány podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Účetní jednotky jsou povinny vyhotovovat účetní doklady bez zbytečného odkladu po zjištění skutečností, které se jimi zachycují, a to tak, aby bylo možno určit obsah každého jednotlivého účetního případu způsobem podle § 8 odst. 5 ZUC (účetnictví účetní jednotky je srozumitelné, jestliže umožňuje spolehlivě určit obsah účetních případů a obsah účetních záznamů).

  1 ... 79 80 81 82 83 ... 104