INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Pokud máte zřízenou datovou schránku, musíte podávat daně už jen elektronicky

24.7.2014

Stále ještě není jisté, zda budou muset osoby samostatně výdělečně činné od příštího roku komunikovat s Českou správou sociálního zabezpečení elektronicky. Novinkou je ovšem to, že všechny podnikatelé mající datovou schránku budou muset od 1. ledna 2015 činit podání vůči finančnímu úřadu pouze elektronicky-datovou zprávu. Vyplývá to z novely daňového řádu.

Daňové informační schránky by měly pomáhat daňovým subjektům tím, že zde na jednom místě najdou snadno a rychle takové informace, které by pro ně jinak byly dostupné obtížněji. Jsou zde například poskytnuty informace o stavu osobních daňových účtů a osobním daňovém kalendáři.

Komunikovat elektronicky musíte v případě:

  • Přihlášky k registraci
  • Oznámení o změně registračních údajů
  • Podání řádného daňového tvrzení (přiznání)
  • Podání dodatečného daňové tvrzení

Novela zavádí i sankce za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy. V případě, že podnikatel učiní podání jinak než elektronicky, ačkoli tak měl udělat, vznikne mu automaticky pokuta ve výši 2 000 korun za každé jednotlivé podání.