INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Aktuality a články

Aktuální informace o všem, co nás v poslední době zaujalo a o co se s Vámi chceme podělit. Věnujeme se převážně oblastem, ve kterých pořádáme školení a semináře.

16.5.
2014

Třetí sazba DPH vzbuzuje rozporuplné pocity

Vládní koalice se ve středu 16. 4. dohodla na zavedení třetí sazby DPH ve výši deseti procent. Třetí sazba by měla platit pro léky, knihy, dětské pleny a nenahraditelnou dětskou výživu. Podnikatelé se však bojí zvýšení administrativní zátěže. Podle mluvčí Hospodářské Komory Lenky Vodné časté změny podmínek v České republice nepříznivě ovlivňují podnikatele a ztěžují jim plánování budoucích podnikatelských aktivit.

15.5.
2014

Příprava krácení daně může být v budoucnu trestný čin

Mezi hlavní tématy na tiskové konferenci, která se konala v Brně, patřily diskuze o omezení přesouvání daňových základů do zahraničí, o elektronizaci daňové správy a analýze získaných informací pro včasné určení rizikového chování daňových subjektů. Diskutovalo se i o tom, že by se vrátil do sněmovny zákon, jenž by plošně postihoval přípravu krácení daně jako trestný čin. Tento zákon chtěla už zavést vláda minulá. V České republice byla příprava krácení daní trestná podle starého trestního zákona, který byl účinný do konce roku 2009.

12.5.
2014

Právo stavby a Smlouva o právu stavby

Současné pojetí práva stavby
Zákon nepojímá právo stavby jako služebnost, ale jako zvláštní věcné právo. Zákon tedy nechápe jako nemovitou věc stavbu, k níž právo stavby svědčí, ale považuje právo stavby jako právo věcné, za nemovitou věc, a to podle ustanovení § 1242 zákona, který doslovně zní: „Právo stavby je věc nemovitá. Stavba vyhovující právu stavby je jeho součástí, ale také podléhá ustanovením o nemovitých věcech.“

7.5.
2014

Osvobození příjmů fyzických osob v letošním roce

Osvobození od daně definuje část předmětu daně, ze kterých se daň nevybírá, resp. které daňový subjekt není povinen, ale zpravidla ani oprávněn, zahrnout do základu daně. Osvobození se často váže na splnění určitých podmínek, popř. má určité horní limity, jejichž převis se už zdanit musí. V letošním roce se můžeme setkat s řadou změn, které mohou ovlivnit přímo výši daňové povinnosti poplatníků. V následujících řádcích jsou popsány podmínky, za kterých lze osvobodit příjmy z prodeje movitých a nemovitých věcí a z prodeje cenných papírů.

2.5.
2014

Návrh ministerstva financí na tři sazby daně

V současné době jsou sazby daně z přidané hodnoty 21 a 15 procent. Vláda ovšem chce u některého zboží snížit daň z přidané hodnoty. Od roku 2015 ministerstvo financí plánuje snížit sazbu DPH u léků, knih nebo dětských plen na desetiprocentní sazbu. V návrhu konvergenčního programu se již v roce 2016 počítá se třemi sazbami daně z přidané hodnoty. Sazba 14 procent má být u potravin, vody, tepla a dopravy. Sazba na ostatní zboží a služby bude 20 procent.

29.4.
2014

Držba podle zákona č. 89/2012 Sb., Nového občanského zákoníku

Článek bych ráda uvedla definicí pojmu „držba“, leč zákon č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník, účinný od 1. 1. 2014 (dále jen zákon), takovou definici neobsahuje. Ale aby byl nárok držby naplněn, musí být splněny určité a zákonem dané podmínky. Za prvé se jedná o faktické ovládání práva a za druhé je to úmysl osoby, kterého zákon stanoví jako držitele, a to v ustanovení § 987 doslovně: „Držitelem je ten, kdo vykonává právo pro sebe.“ Tento článek je stručným průvodcem novou právní úpravou držby v zákoně.

  1 ... 80 81 82 83 84 ... 106