INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Babiš navrhuje zákon o dani z životního stylu

5.8.2014

Ministerstvo financí v čele s Andrejem Babišem chystá daň z životního stylu, která má vést k zabavování nelegálně získaného majetku. O tomto návrhu informoval deník Právo.

V České republice je mnoho daňových poplatníků, kteří disponují velkým majetkem a mnoha penězi na účtech, ale platí minimální daně. Toto opatření představuje cestu, jak si posvítit na majetkové poměry lidí, jejichž životní styl svou relativně vysokou úrovní neodpovídá jejich oficiálně přiznaným příjmům.

Vypracovaná analýza uvádí:  „Předpokládá to zavedení prvků životního stylu, popřípadě mapy blahobytu pro území ČR, která rozliší míru blahobytu v závislosti na charakteru jednotlivých regionů.“ Inspiraci lze převzít například z Francie, kde se od určité částky platí paušální daň z bohatství. Úředníci sledují, kolik má daňový subjekt aut, lodí, domů apod.

„Správce daně v rámci daňového řízení nebude zkoumat otázku, zda daný příjem je legální nebo nelegální, ale bude pouze řešit, zda daňový subjekt unesl, či neunesl důkazní břemeno,“ říkají analytici.

V případě že by nelegálně získaný majetek měl být odčerpáván daňovým mechanismem, majiteli by se mohla zdanit pouze ta část příjmů, kterou nepřiznal ke zdanění. Nebylo by tedy možné sebrat veškerý nezákonný majetek, neboť předmětem daně může být jen příjem, nikoli majetek.

Ministerstvo financí i uvažuje o úpravě daní. Bere v potaz dvě možnosti:

  • Nastavení vyšších daní
  • Zavedení tzv. prohibitivní daně

Ve druhém případě by se jednalo o nerespektování základního principu daňového práva, neboť by byla nastavena v takové výši, že by ve svém důsledku představovala skrytou sankci.

Tvůrci analýzy řeší i otázku vlastnického práva: „Cílem právní úpravy je odčerpávat majetek, který nebyl nabyt legálně. Jedná se tedy o majetek, k němuž osoba, která jím disponuje, nemohla získat vlastnické právo,“ říkají. Dále ale přiznávají, že často chybějí přímé důkazy, z jakých zdrojů majetek pochází.