INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Navrácení slevy pro důchodce

18.8.2014

Pracující důchodce jistě potěší zpráva o tom, že si budou moci opět uplatnit slevu na dani. Ústavní soud rozhodl, že zrušení slevy na dani pro pracující důchodce je protiústavní a diskriminační.

Pracující důchodce jistě potěší zpráva o tom, že si budou moci opět uplatnit slevu na dani. Ústavní soud rozhodl, že zrušení slevy na dani pro pracující důchodce je protiústavní a diskriminační. Stejný názor zastávala i skupina 19 senátorů, kteří zrušení novely navrhli s tím, že neexistuje důvod, proč by zaměstnaní senioři měli být z daňového hlediska v horším postavení než ostatní poplatníci.

Pro zajímavost lze uvést, že v roce 2010 žilo v Česku 1,24 milionu penzistů do 70 let, z nichž 129 600 pracovalo. V prvním pololetí roku 2013 počet starobních důchodců do 70 let vzrostl na 1 261 700, do práce jich chodilo 145 100. Vláda v rámci úsporných opatření Nečasova kabinetu ovšem zrušila slevu na dani pro pracující důchodce.  Sleva na dani pro pracující důchodce činila téměř 25 tisíc korun. Resort ministra financí tak chtěl do státního rozpočtu dostat během tří let 6 až 7 miliard korun.

Slevu na dani mohou tedy za rok 2014 uplatnit všichni pracující důchodci bez ohledu na to, zda k 1. lednu čerpali penzi. Za rok 2013 slevu uplatnit bohužel nelze.

O tom, jak si mohou zaměstnaní důchodci uplatnit slevu na dani, hovoří Blanka Štarmanová, daňová poradkyně společnosti TaxVision: „Zaměstnanci mohou slevu na poplatníka začít uplatňovat, až vyjde ve sbírce zákonů, pravděpodobně tedy od srpna. U zaměstnanců se dělá roční zúčtování a v něm bude uplatněna sleva za celý rok. Vzhledem k tomu, že zálohy na daň za měsíce leden až červenec 2014 platili vyšší, vyjde jim přeplatek na dani, který jim bude vrácen. Zaměstnavatel je povinen roční zúčtování provést do 15. března následujícího roku a vypořádat přeplatky do 31. března 2015.“

Zaměstnavatel slevu na dani zohlední při výpočtu záloh na dani u těch zaměstnanců, kteří podepsali prohlášení poplatníka, ve kterém uplatnili základní slevu na dani v průběhu roku 2014, ale on jim tuto slevu při výpočtu záloh na dani nezohlednil. Ve všech ostatních případech musí být vůle zaměstnance slevu na dani uplatnit vyznačena v prohlášení poplatníka.

Pokud důchodce sám podniká, je situace mnohem jednodušší. Slevu si normálně uplatní ve svém daňovém přiznání za rok 2014.