INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Novinky v daních 2024

20.12.2023

V příštím roce dojde k řadě změn, které ovlivní daňové přiznání. Ty nejdůležitější si shrneme v dnešním článku.

Změny DPH
Základní sazba DPH zůstane 21 procent. Snížená sazba bude nově 12 procent, na knihy bude nově nulová daň. Daň klesne z 15 na 12 % u potravin (bez nápojů), zdravotnických prostředků, stavebních prací k bydlení, dětských autosedaček nebo pohřebních služeb.

Naopak z 10 na 12 % stoupne DPH na léky, vodné a stočné, teplo, veřejnou dopravu, časopisy a noviny, ubytovací služby, stravovací služby nebo vstupné na kulturní a sportovní akce a sportoviště.

Výraznější zvýšení DPH z 10 % na 21 % se dotkne točeného piva, úklidových pracích v domácnostech, opravy obuvi, kožených výrobků a kol, kadeřnických a holičských služeb a sauny, půjčování nebo nájem knih, novin, časopisů, hudebnin a podobně. Z 15 % na 21 % stoupne DPH na nápoje, sběr, přepravu, skládkování komunálního odpadu, služby autorů a výkonných umělců, řezané květiny a palivové dřevo.

Zrušení slevy za školkovné
Tzv. školkovné si mohli odečítat rodiče do výše reálných plateb. Maximálním limitem byla minimální mzda za daný rok. Pro příjmy za letošní je možné odečíst slevu maximálně do výše 17 300 Kč. V novém roce se tato sleva zruší.

Zrušení daňové slevy na studenta
Sleva na studenta se zcela zruší. Naposledy slevu na studenta, která nyní činí 4 020 korun, lze uplatnit v přiznání za rok 2023.

Daňová sleva na vyživovanou manželku
Od příštího roku přibude pro nárok na slevu nová podmínka. Slevu lze uplatnit jen v případě, že manželka/manžel pečuje o dítě do 3 let věku.  Ostatní podmínky zůstávají stejné. Slevu lze uplatnit na manželku/manžela žijící s poplatníkem ve společné domácnosti.  K uplatnění slevy nesmí mít protějšek poplatníka příjmy vyšší než 68 000 korun za rok.

Zvýšení daně z příjmů
Daň z příjmů právnických osob se od příštího roku zvýší z 19 na 21 procent.  Průměrná výše korporátní daně v Evropské unii je téměř 22 procent.

Dojde i k omezení daňové uznatelnosti při nákupu osobních aut na první dva miliony korun. „Motiv k této změně je jasný - vznikaly často situace, kdy si podnikatelé pořizovali luxusní vozy k soukromému užívání, čímž se ovšem vytrácí původní záměr daňového zvýhodnění nákupu automobilů takzvaně na firmu,“ odůvodnila vláda.

Zvýšení daně z nemovitosti
Sazba daně z nemovitosti se zvýší přibližně na 1,8 násobek. Veškerý výnos daně zůstane obcím. Pokud ovšem obce nezmění místní koeficienty, a daň tedy ještě nenavýší, změna jim víc peněz nepřinese – získají totiž méně peněz z jiných daní. Obce můžou daň z nemovitosti navyšovat místními koeficienty, tedy násobit její sazbu číslem od 1,1 až po 5. „Výměnou za navýšení daně z nemovitých věcí dojde v rámci rozpočtového určení daní k přerozdělení příjmů u sdílených daní mezi státním rozpočtem a obcemi ve prospěch státu, který by tak měl navíc získat 10 miliard korun ročně,“ vysvětluje ministerstvo financí.