INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Daňový bonus v roce 2023

22.3.2023

Někteří daňoví poplatníci mají nárok na daňový bonus. Na daňový bonus mají nárok zaměstnanci i podnikatelé. OSVČ daňový bonus dostávají vyplacen jednou ročně po podání daňového přiznání, zaměstnanci ho dostávají vyplacen každý měsíc v čisté mzdě.

Nárok na daňový bonus vzniká, jestliže vypočtená daň z příjmů fyzických osob je nižší než uplatňované daňové zvýhodnění na děti. Vypočtený daňový bonus je tedy rozdíl mezi daňovým zvýhodněním a vypočtenou daní z příjmů. V následující tabulce jsou ve vyčísleno daňové zvýhodnění na děti.

Daňové zvýhodnění na děti 2022 roční měsíční
na první dítě 15 204 Kč 1 267 Kč
na druhé dítě 22 320 Kč 1 860 Kč
na třetí a každé další dítě 27 840 Kč 2 320 Kč
na první dítě (s průkazem ZTP/P) 30 408 Kč 2 534 Kč
na druhé dítě (ZTP/P) 44 640 Kč 3 720 Kč
na třetí a každé další dítě (ZTP/P) 55 680 Kč 4 640 Kč


Daňové zvýhodnění se vás týká v případě, že se staráte o vyživovaného nezletilého ve společně hospodařící domácnosti. Případně o zletilého potomka do 26 let věku, který se „soustavně připravuje na budoucí povolání“, tedy studuje vysokou školu. Nárok na zvýhodnění má ovšem pouze jeden z rodičů.

Daňový bonus může uplatnit jenom ten, kdo vydělává šestinásobek měsíční minimální mzdy. Za rok 2022 je to tedy 97 200 korun (8 100 korun měsíčně). Pro příjmy za rok 2023 limit stoupne na 103 800 korun. Do limitu se počítají pouze příjmy ze zaměstnání nebo podnikání. Nově se již do příjmů nezapočítávají příjmy z pronájmu a kapitálového majetku.

Daňový bonus lze vyplatit, pokud jeho výše činí alespoň 100 korun. Jeho maximální výše v současnosti už není omezena (v roce 2021 stát zrušil horní strop pro vyplácení bonusu, který činil 60 300 korun).  Nárok na bonus má, stejně jako v případě daňového zvýhodnění, jeden z rodičů.