INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Aktuality a články

Aktuální informace o všem, co nás v poslední době zaujalo a o co se s Vámi chceme podělit. Věnujeme se převážně oblastem, ve kterých pořádáme školení a semináře.

7.2.
2014

O veřejných rejstřících právnických a fyzických osob

Zákon č. 304/2014 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob (dále ZVR) je jedním z prováděcích zákonů zákona č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník, s účinností od 1. 1. 2014 (dále NOZ). Následující článek má za cíl stručně pojednat o stávajících veřejných rejstřících, jak jsou stanoveny zákonem. Protože zákon o veřejných rejstřících je prováděcím předpisem NOZ, jsou v článku uvedeny vztahy k NOZ, v němž se upravují jednotlivé právnické a fyzické osoby.

5.2.
2014

Rekodifikace soukromého práva a její dopad na účetnictví

Na změny v institutech soukromého práva, jež přinesl rok 2014, musejí reagovat i účetní předpisy. Například vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, přináší změny v účtování o pozemku a nemovitosti, zavádí „právo stavby“ a mění pravidla pro technické zhodnocení.

30.1.
2014

Osoba samostatně výdělečně činná v roce 2014

Od letošního roku přestává platit pravidlo, že vedlejší výdělečná činnosti musela být vykonávána po celý měsíc. Nyní je samostatná výdělečná činnost vykonána v těch měsících, ve kterých alespoň po část této doby trvaly důvody pro OSVČ vedlejší (např. část měsíce zaměstnání, studium). Další pravidlo, kdy osoby samostatně výdělečně činné vedlejší se přihlásily k nemocenskému pojištění a byly automaticky považovány za OSVČ hlavní, se taktéž v roce 2014 mění. Nyní se bude vycházet z určeného ročního vyměřovacího základu pro pojistné na důchodové pojištění (ze skutečného příjmu dle posledního přehledu). Za osobu samostatně výdělečně činnou může být tedy nově považovaná osoba, která je účastna nemocenského pojištění.

22.1.
2014

Přehled nejdůležitějších položek, které obsahuje koaliční smlouva

Zástupci vznikající koalice 6. ledna podepsali padesáti stránkovou koaliční smlouvu. Kromě zrušení většiny zdravotnických poplatků strany slibují i zvyšování důchodů a minimální mzdy. Trojkoalice zruší poplatky za recept a za pobyt v nemocnici. Ve smlouvě jsou ustanovena i protikorupční opatření – např. centrální registr smluv uzavřených veřejnou správou nad určitý finanční limit nebo prokazování původu majetku.

  1 ... 78 79 80 81 82 ... 99