INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Všichni plátci DPH budou mít povinnost podat kontrolní výkaz k DPH

13.8.2014

Podnikatele nejspíše nepotěší zpráva o tom, že budou muset elektronicky podávat a vést kontrolní výkazy, které mají zamezit únikům na daních a tím pádem zlepšit jejich výběr.

Podnikatele nejspíše nepotěší zpráva o tom, že budou muset elektronicky podávat a vést kontrolní výkazy, které mají zamezit únikům na daních a tím pádem zlepšit jejich výběr. Zavedení kontrolního výkazů znamená to, že každý plátce DPH bude muset vždy společně se svým daňovým přiznáním odevzdat také kompletní přehled všech vystavených a přijatých faktur od jiných plátců. Povinný kontrolní výkaz se bude muset podávat od 1. ledna 2016. Například na Slovensku je již podobný výkaz zavedený.

Kontrolní výkazy se týkají každého plátce:

 • příjemce zdanitelného plnění s místem plnění v tuzemsku
 • který zaplatil zálohu na budoucí zdanitelné plnění
 • který má při výrobě investičního zlata nebo při přeměně zlata na investiční zlato nárok na odpočet daně
 • který pořídil zboží z jiného členského státu (§108/1/b))
 • který přijal služby s místem plnění v tuzemsku od osoby neusazené v tuzemsku (§ 108/1/c/1)
 • kterému bylo osobou neusazenou poskytnuto plnění v tuzemsku, pokud se jedná o dodání zboží s instalací nebo montáží (§ 108/1/c/2.), nebo dodání zboží soustavami nebo sítěmi (§ 108/1/c/3)
 • kterému bylo dodáno zboží zjednodušeným postupem uvnitř území EU formou třístranného obchodu (§ 108/1/d))
 • kterému bylo poskytnuto plnění v režimu přenesení daňové povinnosti (§ 108/1g))

Tato novinka se netýká pouze identifikované osoby  (§ 6g až § 6l zákona o DPH) a osoby, která není plátcem daně z přidané hodnoty.

Kontrolní výkaz podává plátce, který uskutečnil zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku pro jiného plátce (nebo přijal úplatu přede dnem uskutečnění tohoto plnění), a to za zdaňovací období, ve kterém byl povinen přiznat daň. Plátce podává kontrolní výkaz pouze elektronicky do 25 dnů po skončení zdaňovacího období.

Náležitosti, které musí kontrolní výkaz obsahovat:

 • daňové identifikační číslo plátce, pro kterého se zdanitelné plnění uskutečnilo
 • evidenční číslo daňového dokladu
 • rozsah a předmět plnění
 • den uskutečnění plnění nebo den přijetí úplaty, pokud před uskutečněním plnění vznikla povinnost ke dni přijetí úplaty přiznat daň
 • základ daně
 • • sazbu daně
 • výši daně (uvádí se v české měně)