Vzhledem k epidemiologické situaci rušíme prezenční školení, která se měla konat do konce roku 2021. Realizujeme pouze online vzdělávání.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Všichni plátci DPH budou mít povinnost podat kontrolní výkaz k DPH

13.8.2014

Podnikatele nejspíše nepotěší zpráva o tom, že budou muset elektronicky podávat a vést kontrolní výkazy, které mají zamezit únikům na daních a tím pádem zlepšit jejich výběr.

Podnikatele nejspíše nepotěší zpráva o tom, že budou muset elektronicky podávat a vést kontrolní výkazy, které mají zamezit únikům na daních a tím pádem zlepšit jejich výběr. Zavedení kontrolního výkazů znamená to, že každý plátce DPH bude muset vždy společně se svým daňovým přiznáním odevzdat také kompletní přehled všech vystavených a přijatých faktur od jiných plátců. Povinný kontrolní výkaz se bude muset podávat od 1. ledna 2016. Například na Slovensku je již podobný výkaz zavedený.

Kontrolní výkazy se týkají každého plátce:

 • příjemce zdanitelného plnění s místem plnění v tuzemsku
 • který zaplatil zálohu na budoucí zdanitelné plnění
 • který má při výrobě investičního zlata nebo při přeměně zlata na investiční zlato nárok na odpočet daně
 • který pořídil zboží z jiného členského státu (§108/1/b))
 • který přijal služby s místem plnění v tuzemsku od osoby neusazené v tuzemsku (§ 108/1/c/1)
 • kterému bylo osobou neusazenou poskytnuto plnění v tuzemsku, pokud se jedná o dodání zboží s instalací nebo montáží (§ 108/1/c/2.), nebo dodání zboží soustavami nebo sítěmi (§ 108/1/c/3)
 • kterému bylo dodáno zboží zjednodušeným postupem uvnitř území EU formou třístranného obchodu (§ 108/1/d))
 • kterému bylo poskytnuto plnění v režimu přenesení daňové povinnosti (§ 108/1g))

Tato novinka se netýká pouze identifikované osoby  (§ 6g až § 6l zákona o DPH) a osoby, která není plátcem daně z přidané hodnoty.

Kontrolní výkaz podává plátce, který uskutečnil zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku pro jiného plátce (nebo přijal úplatu přede dnem uskutečnění tohoto plnění), a to za zdaňovací období, ve kterém byl povinen přiznat daň. Plátce podává kontrolní výkaz pouze elektronicky do 25 dnů po skončení zdaňovacího období.

Náležitosti, které musí kontrolní výkaz obsahovat:

 • daňové identifikační číslo plátce, pro kterého se zdanitelné plnění uskutečnilo
 • evidenční číslo daňového dokladu
 • rozsah a předmět plnění
 • den uskutečnění plnění nebo den přijetí úplaty, pokud před uskutečněním plnění vznikla povinnost ke dni přijetí úplaty přiznat daň
 • základ daně
 • • sazbu daně
 • výši daně (uvádí se v české měně)