INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Stát už nechce tolik podporovat životní pojištění

11.7.2014

Mnoho českých občanů může přijít o daňové zvýhodnění. Důvodem je to, že ministerstvo financí chce v rámci novely zákona o daních z příjmů výrazně omezit možnost odpisů.

Celkový počet občanů, kteří si z daní odepisují náklady na investiční životní pojištění, se pohybuje okolo 2 milion lidí. Podle Hospodářských novin by tak stát měl získat více peněz na daních – řádově miliardy korun. V současnosti je možné u investičního životního pojištění odepsat z daní až dvanáct tisíc korun ročně.

Předkládaný návrh umožňuje odepisovat z daní jen peníze zaplacené na krytí pojistných rizik, ne určené na investování. Přitom investiční část často tvoří většinu z uhrazeného pojistného. Tato změna se má týkat investičního životního pojištění, které platí za zaměstnance firmy, ale i fyzických osob, které si tuto pojistku platí samy. Podle ministerstva je pro firmy výhodnější, když využívají investiční životní pojištění, aby zvýšily příjmy svých zaměstnanců, místo aby jim zvedly plat. Díky tomu nemusí platit větší odvody, jakoby tomu bylo v případě zvyšování platů.

Ministerstvo jako důvod pro omezení daňové podpory uvedlo: „Chceme omezit daňové výhody v případech, kdy část zaplaceného pojistného lze vybrat již v samotném průběhu pojistné smlouvy, což je právě případ investičního životního pojištění.“ Jako další důvod ministerstvo udává, že není naplňován původní smysl podpory spoření. Jako negativní jev označuje zneužívání tohoto systému k odčerpávání naspořených prostředků.

S návrhem nesouhlasí pojišťovny. Podle výkonného ředitele České asociace pojišťoven Tomáše Síkory popírá základní zájem státu podporovat finanční zabezpečení pro důchodový věk. Lidé tak ztratí motivaci, aby si dlouhodobě ukládali peníze. Pro zajímavost lze uvést, že podle údajů České asociace pojišťoven měli Češi koncem března uzavřených 6,13 milionu životních pojistek s předepsaným pojistným ve výši 11,73 miliardy korun. Síkora uvedl, že snahu firem vyhnout se díky příspěvků na pojištění lze řešit efektivnějším způsobem. Navrhuje například vyšší srážkové daně při předčasných výběrech výnosů.