INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Pravidla tvorby vnitřních směrnic

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
23.4.2024
9:00 - 13:30
Webinář
Co je webinář?
Ing. Miriam Lukášová 2.400,- Kč
(vč. DPH)
Zrušeno
27.8.2024
9:00 - 13:30
Webinář
Co je webinář?
Ing. Miriam Lukášová 2.400,- Kč
(vč. DPH)
Objednat se

Cílem webináře je zprostředkovat účastníkům pomocí praktických příkladů správné postupy při sestavování vlastních účetních směrnic. Bude upozorněno především na problematické okruhy, jimž se musí věnovat zvláštní pozornost, neboť není snadné směrnice neustále novelizovat v prostředí často se měnící legislativy.

Kvalitně zpracované vnitropodnikové směrnice významně zjednodušují a urychlují kontrolu hospodaření a účetnictví jak ze strany auditorů a daňových poradců, tak i finančního úřadu. Jsou znakem důvěryhodnosti, neboť jimi účetní jednotka prokazuje svůj zájem o věrný a poctivý obraz účetnictví a jeho správné, úplné a průkazné vedení. Naučte se vytvářet bez větších obtíží vlastní vnitropodnikové směrnice v souladu s aktuálními zákonnými předpisy.

Webinář je určen zástupcům obchodních společností, kteří pracují v ekonomickém oddělení účetní jednotky, například v úseku metodiky, účtáren nebo archivu. Webinář bude přínosem i pro samostatné účetní kanceláře, které zpracovávají účetnictví externě, či manažery, jimž umožní skrze vnitřní směrnice pohled na danou účetní jednotku.

Program webináře:

 • Vnitropodniková směrnice, její význam a zákonné předpisy vztahující se k vnitropodnikovým směrnicím
 • Zásady pro tvorbu vnitropodnikové směrnice
  • Úkol směrnic
  • Zásady pro vytváření a úpravu vnitropodnikových směrnic
  • Názvy a číslování vnitropodnikových směrnic
 • Náležitosti vnitropodnikových směrnic
  • Záhlaví, úvod, závěr, zápatí
  • Vlastní obsah směrnice
 • Co vše je třeba zapracovat do vnitropodnikových směrnic
  • Systém zpracování účetnictví, účetní rozvrh,
  • Kompetence a podpisové záznamy, oběh účetních dokladů
  • Účetní závěrka, inventarizace, archivace
  • Dlouhodobý majetek, odpisový plán, zásoby, pokladní hotovosti
  • Časové rozlišení nákladů a výnosů, cizí měny, kurzové rozdíly,
 • Vnitropodnikové směrnice pro OSVČ