INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Daňové přiznání právnických osob za rok 2023 + účetní závěrka pro podnikatele účtující v podvojném účetnictví

Termín Místo Lektoři Cena Přihláška
18.3.2024
9:00 - 14:00
Ostrava
Harmony Club Hotel
Ing. Dagmar Procházková
Ing. Christian Žmolík
2.700,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Seminář je zaměřen na výklad účetní a daňové legislativy v podmínkách podnikatelských subjektů, zejména ve vazbě na aktuální změny v této oblasti a na časté problémy, se kterými se účetní jednotky setkávají ve své praxi.

Program semináře:

 • Přehled novel daně z příjmů – „ozdravný balíček“
 • Nový zákon o účetnictví
 • Účetnictví podnikatelů – kategorie účetní jednotky
 • Zdaňovací období
 • Úprava výsledku hospodaření na základ daně
  • Položky zvyšující/snižující výsledek hospodaření
  • Nedaňové náklady
  • Osvobozené příjmy
 • Odčitatelné položky
  • Daňová ztráta
  • Podpora výzkumu a vývoje
  • Podpora odborného vzdělávání
 • Položky snižující základ daně
  • Uplatnění darů
  • Veřejně prospěšní poplatníci
 • Výpočet daně
 • Slevy na dani
  • Zaměstnávání osob se zdravotním postižením
  • Investiční pobídky
  • Sleva za zastavené exekuce
 • Lhůty pro podání daňového přiznání
 • Náplň řádků daňového přiznání
 • Povinné a nepovinné části účetní závěrky
 • Povinnost zveřejnění účetní závěrky
 • Povinnost sestavení výroční zprávy
 • Diskuze