V návaznosti na situaci aktuálně realizujeme pouze online vzdělávání, prezenční školení se nekonají. Účastníky přihlášené na prezenční akce postupně kontaktujeme.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Aktuality a články

Aktuální informace o všem, co nás v poslední době zaujalo a o co se s Vámi chceme podělit. Věnujeme se převážně oblastem, ve kterých pořádáme školení a semináře.

3.4.
2014

Obecní soutěže: Vesnice roku a Oranžová stuha 2014

Opět nastal čas pro odstartování již tradičních soutěží pro české obce – celorepublikově známá a ceněná Vesnice roku a také Oranžová stuha 2014, která je její součástí. Oranžová stuha si letos zapisuje osmý ročník soutěžení, Vesnice roku zase jubilejní, již dvacátý ročník. Soutěže jsou vyhlašovány a schvalovány Ministerstvem pro místní rozvoj, Ministerstvem zemědělství (Oranžová stuha), Spolkem pro obnovu venkova a Svazem měst a obcí ČR.

31.3.
2014

Uzavírání smluv – fáze předsmluvního ujednání

Předsmluvní odpovědnost je právním institutem v zákoně č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník, s účinností od 1. 1. 2014 (dále NOZ).  V zákoně č. 40/1964 Sb., občanském zákoníku, kterým byl zrušen NOZ v tomto smyslu, fungovaly takové instituty, jako například „porušení prevenční povinnosti“ (viz § 415 ObčZ), nebo odpovědnost za škodu způsobenou úmyslným jednáním proti dobrým mravům (§424 ObčZ).

30.3.
2014

Bude opět změněn zákon o veřejných zakázkách?

Koncem minulého roku byla novela zákona o veřejných zakázkách hojně diskutována v médiích, informace o těchto změnách byly zveřejněny i na tomto webu. V letošním roce se v této problematice ale zřejmě chystají další změny. Rada pro všeobecné záležitosti přijala v polovině února legislativní balíček a nyní pracuje kvůli novým evropským směrnicím na zcela novém zákonu o veřejných zakázkách.

27.3.
2014

Náležitosti účetních dokladů

Co se týče účetních dokladů, jsou definovány podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Účetní jednotky jsou povinny vyhotovovat účetní doklady bez zbytečného odkladu po zjištění skutečností, které se jimi zachycují, a to tak, aby bylo možno určit obsah každého jednotlivého účetního případu způsobem podle § 8 odst. 5 ZUC (účetnictví účetní jednotky je srozumitelné, jestliže umožňuje spolehlivě určit obsah účetních případů a obsah účetních záznamů).

25.3.
2014

Někteří živnostníci budou muset podat i pojistné přiznání

Společně s přiznáním k dani z příjmů fyzických osob budou muset osoby samostatně výdělečně činné, které loni vstoupily do druhého důchodového pilíře, podat pojistné přiznání.  Pojistné přiznání nemá povinnost podat jen ten poplatník, jehož pojistné je za celý rok ve výši nula korun (například nezaměstnaný, celoroční nemocenská, mateřská dovolená). Dále tuto povinnost nemá zaměstnanec, za kterého pojistné odvádí výhradně zaměstnavatel.

  1 ... 64 65 66 67 68 ... 88