INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Účetní služby zdražují kvůli kontrolnímu hlášení

15.12.2015

Od ledna budou muset firmy a podnikatelé podávat kontrolní hlášení k dani z přidané hodnoty. Toto opatření by mělo pomoci bojovat s daňovými úniky. Zavedením kontrolního hlášení by se měly zvýšit daňové příjmy v řádech miliard korun ročně.

Kontrolní hlášení se bude týkat více než půl milionu českých firem a podnikatelů. Kontrolní hlášení představuje přehled všech přijatých i vydaných faktur, který budou plátci DPH pravidelně zasílat na servery finančních úřadů. Následně speciální software provede ve své databázi křížovou kontrolu a vyhodnotí, zda všichni vykazují to, co mají. Kontrolní hlášení se dotkne všech osob, které jsou v České republice registrovány jako plátci DPH (není důležité, zda se jedná o tuzemské, nebo zahraniční osoby).

Kontrolní hlášení přivede větší administrativní zátěž a velkou odpovědnost účetních firem. Účetní se obávají, že automatický systém kontrolního hlášení nebude bez chyb a Finanční správa bude rozesílat výzvy k vysvětlení či opravě kontrolního hlášení. Na toto vysvětlení či opravu budou mít ovšem jen pouhých pět dnů.

„Je tak nutné se připravit na to, že kontrolní hlášení zdraží i účetnictví zpracované externím dodavatelem. Většina účetních firem nyní vyčísluje zvýšení pracnosti a rizik a nezbude jim, než za tuto novou práci předložit účet svým klientům,“ říká Josef Pomrhonc, daňový poradce ze společnosti Kodap.

Firmy budou muset podávat kontrolní hlášení každý měsíc. První termín pro podání kontrolního hlášení je stanoven do 25. února. Fyzické osoby, které jsou plátci DP, budou podávat kontrolní hlášení v závislosti na lhůtě přiznání u DPH. Přiznání mohou podávat měsíčně nebo čtvrtletně. Čtvrtletní plátci DPH tedy budou muset podat kontrolní hlášení do 25. dubna.

Tomu, kdo kontrolní hlášení nepodá, hrozí až desetitisícové pokuty. Pokud firma či podnikatel nepodá hlášení ani na základě výzvy finančního úřadu, zaplatí pokutu až 50 000 korun.

V případě, že firma spolupracuje s externí účetní společností, měla by si smluvně definovat zodpovědnost za případné chyby v kontrolním hlášení, a kdo ponese náklady na práci s jejich odstraněním.