INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Novela zákona o spotřebitelském úvěru

4.11.2016

Novela zákona o spotřebitelském úvěru má chránit před finančními problémy, do kterých by se mohli dostat lidé včetně živnostníků. Avšak právě u živnostníků dojde k různým omezením. O plánovaných změnách, které by měly být platné od 1. prosince letošního roku, si můžete přečíst v dnešním článku.

Zákon o spotřebitelském úvěru přináší jednotný režim pravidel pro poskytovatele a  zprostředkovatele spotřebitelských úvěrů. Jak již bylo zmíněno v úvodu článku, novela má za cíl posílit ochranu spotřebitelů a snížit počet domácností a jednotlivců, kteří musí čelit exekucím, dluhům a neschopností je splácet. Pravděpodobně dojde i ke zpřísnění posuzování žádostí o úvěry na bydlení ze strany bank a trh by se měl očistit od nepoctivých poskytovatelů půjček.

V případě rozhodování banky o poskytnutí hypotéky klientovi, je nutné vzít v potaz klientovy příjmy a výdaje a i skutečnosti, které lze s velkou pravděpodobností v době uzavírání smlouvy očekávat, jako je například prodej nemovitosti či dědické řízení.  Pokud posouzení podle registrů banky neprovedou, bude smlouva od samého počátku neplatná.

I podnikatelé s nižšími příjmy či optimalizovanými daněmi budou mít od prvního prosince více omezenou možnost získat úvěr na bydlení.

Nový zákon se věnuje i tzv. mikropůjčkám, tedy půjčkám nepřesahující hodnotu 5 tisíc korun. V současnosti na ně dosáhne každý, kdo si o ně požádá. Nové podmínky, jako v případě hypoték, se budou stahovat i na mikropůjčky. Pokud lidé nebudou zvládat platit své závazky včas, měli by čekat nižší penále. Pokud se dlužníci ocitnou v prodlení se splácením spotřebitelského úvěru, je stanoven strop pro celkovou výši smluvní pokuty za prodlení na 0,1 % denně z částky peněžní sumy, ohledně níž je spotřebitel v prodlení. Souhrn výše všech uplatněných smluvních pokut nesmí přesáhnout 200 000 korun.

Dle nové právní úpravy je spotřebitel oprávněn úvěr splatit zcela nebo zčásti kdykoliv po dobu trvání spotřebitelského úvěru. Spotřebitel má právo na snížení celkových nákladů spotřebitelského úvěru o výši úroků a dalších nákladů, který by byl spotřebitel povinen platit v případě, kdy by nedošlo k předčasnému splacení spotřebitelského úvěru.