INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Souhrn letošních změn v daních a účetnictví

7.1.2019

S příchodem nového roku došlo k mnoha změnám. V dnešním článku si shrneme ty nejdůležitější týkající se daní a mezd.

 • Zvýšení minimální mzdy
  V novém roce došlo ke zvýšení minimální mzdy. Mzda se oproti loňskému roku zvýšila o 1 150 korun na částku 13 350 korun. Základní hodinová sazba vzroste o více než 6 korun na 79,80 korun.

 • Zvýšení limitu pro uplatnění daňového bonusu
  Pro uplatnění daňového bonusu se zvyšuje limit minimálních příjmů na 80 100 korun.

 • Zvýšení hranice pro solidární zvýšení daně
  V letošním roce dochází i ke zvýšení hranice pro solidární zvýšení daně na částku 1 569 552 korun. Při výpočtu měsíční čisté mzdy v roce 2019 tak podléhají solidární dani hrubé mzdy nad 130 796 korun.

 • Zvyšování rent za pracovní úraz
  Od 1.ledna došlo k navýšení náhrady za ztrátu výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé úrazem nebo nemocí z povolání. Náhrady jsou navýšeny o 3,4 %.

 • DPH u společníků společnosti
  V příchodem nového roku skončilo přechodné období pro uplatňování DPH u společníků společnosti. Nově bude muset každý společník společnosti postupovat individuálně sám za sebe dle obecných ustanovení zákona o DPH.

 • Vyšší zálohy na sociálním a zdravotním pojištění
  V důsledku zvýšení průměrné mzdy na 32 699 korun si živnostníci v letošním roce celkově zaplatí o 383 korun měsíčně více.  Minimální výše zálohy pro hlavní činnost se zvyšuje na 2 388 korun a pro vedlejší činnost na 955 korun. Na zdravotním pojištění zaplatí živnostníci měsíčně o 184 korun více než v loňském roce, a to 2 208 korun.

  Zvýšil se i minimální měsíční vyměřovací základ pro nemocenské pojištění na 6 000 korun. Minimální měsíční platba pojistného pro hlavní i vedlejší činnost se proto zvyšuje na 138 korun.

 • Zvýšení školkovného
  Nově se i zvyšuje limit slevy na dani za umístění dítěte v předškolním zařízení na 13 500 korun. Oproti loňskému roku se limit zvyšuje o 1 200 korun na jedno dítě.

 • Výhodnější dohoda o pracovní činnosti
  Do minulého roku platilo, že pokud dohoda trvala alespoň 15 kalendářních dnů a odměna přesáhla 2 500 korun za měsíc, zakládá vám dohoda účast na nemocenském pojištění. Od letošního roku se tento limit zvýšil na 3 000 korun.

 • Daňové zvýhodnění výzkumu a vývoje
  V průběhu letošního roku by měla také začít nová pravidla pro uplatňování daňového odpočtu na výzkum a vývoj. Daňové zvýhodnění výzkumu a vývoje umožňuje firmám odečítat od daňového základu až 100 procent nákladů na vývojové a inovativní projekty.

  Nově se zavádí povinnost podnikatele zaslat jednoduché avízo finančnímu úřadu o započetí práce na výzkumném projektu. Od tohoto data si bude moci podnikatel výdaje spojené s výzkumným projektem uplatňovat ve formě daňového odpočtu. Další novinkou je to, že podnikatelé již nebudou muset nezbytnou projektovou dokumentaci zpracovávat před realizací výzkumných aktivit, ale až v termínu pro podání daňového přiznání.

 • Zvýšení limitu pro výdajové paušály
  V průběhu letošního roku by se také měly zvýšit limity pro výdajové paušály. Návrh ještě musí schválit senátoři. Limit pro využití výdajových paušálů u živnostníků by se měl zvýšit z jednoho milionu korun na dva miliony.