INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Dotace na dětskou skupinu

18.11.2015

Ministerstvo práce a sociálních věcí rozdělí v rámci operačního programu Zaměstnanost celkem miliardu na zřízení a provoz dětských skupin či mikrojeslí. Firmy, úřady, státní podniky, živnostníci, neziskové organizace nebo školy mohou tedy začít žádat o peníze na vybudování a provoz dětských skupin a mikrojeslí.

Peníze plynou z Evropského sociálního fondu, kdy v rámci programu Zaměstnanost může Česká republika do roku 2020 využít na podporu pracovních míst slaďování zaměstnání a rodiny, na boj s chudobou a začleňování či inovace 2,6 miliardy korun.

Zájemci mohou žádat o dotaci přes výzvy určené pro budování a provoz zařízení péče o děti podle zákona o dětských skupinách či podle živnostenského zákona. Jedna výzva platí pro celou Českou republiku mimo Prahy a obsahuje 882 miliónů korun. V druhé výzvě určené pro Prahu je připraveno 118 miliónů korun.

„Chceme podpořit rodiče při každodenním slaďování pracovního a rodinného života a zároveň usnadnit poskytovatelům založení dětských skupin,“ uvedla ministryně práce Michaela Marksová (ČSSD).

Žádosti o dotaci je možné podávat do konce dubna roku 2017. Dotace je poskytnuta na zakládání a provozování zařízení poskytujících pravidelnou péči o děti od narození, respektive od 1 či 3 let věku do zahájení povinné školní docházky. Účelem je zajištění potřeb dítěte a jeho výchova, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte. Hlídání a péče o dítě bude poskytována v kolektivu dětí mimo domácnost dítěte.  Další podmínkou je, že kapacita zařízení musí mít minimálně 5 a maximálně 24 míst.

Dle výzvy může maximální doba realizace projektu činit 36 měsíců, nejpozději však do 30.4.2020. Výše dotace, kterou může žadatel získat, může činit až 100 % způsobilých nákladů.