V návaznosti na situaci aktuálně realizujeme pouze online vzdělávání, prezenční školení se nekonají. Účastníky přihlášené na prezenční akce postupně kontaktujeme.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Dotace na dětskou skupinu

18.11.2015

Ministerstvo práce a sociálních věcí rozdělí v rámci operačního programu Zaměstnanost celkem miliardu na zřízení a provoz dětských skupin či mikrojeslí. Firmy, úřady, státní podniky, živnostníci, neziskové organizace nebo školy mohou tedy začít žádat o peníze na vybudování a provoz dětských skupin a mikrojeslí.

Peníze plynou z Evropského sociálního fondu, kdy v rámci programu Zaměstnanost může Česká republika do roku 2020 využít na podporu pracovních míst slaďování zaměstnání a rodiny, na boj s chudobou a začleňování či inovace 2,6 miliardy korun.

Zájemci mohou žádat o dotaci přes výzvy určené pro budování a provoz zařízení péče o děti podle zákona o dětských skupinách či podle živnostenského zákona. Jedna výzva platí pro celou Českou republiku mimo Prahy a obsahuje 882 miliónů korun. V druhé výzvě určené pro Prahu je připraveno 118 miliónů korun.

„Chceme podpořit rodiče při každodenním slaďování pracovního a rodinného života a zároveň usnadnit poskytovatelům založení dětských skupin,“ uvedla ministryně práce Michaela Marksová (ČSSD).

Žádosti o dotaci je možné podávat do konce dubna roku 2017. Dotace je poskytnuta na zakládání a provozování zařízení poskytujících pravidelnou péči o děti od narození, respektive od 1 či 3 let věku do zahájení povinné školní docházky. Účelem je zajištění potřeb dítěte a jeho výchova, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte. Hlídání a péče o dítě bude poskytována v kolektivu dětí mimo domácnost dítěte.  Další podmínkou je, že kapacita zařízení musí mít minimálně 5 a maximálně 24 míst.

Dle výzvy může maximální doba realizace projektu činit 36 měsíců, nejpozději však do 30.4.2020. Výše dotace, kterou může žadatel získat, může činit až 100 % způsobilých nákladů.