INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

E-stravenky

30.11.2015

Stravenkami motivují své zaměstnance asi tři čtvrtina firem. Obecně zaměstnanecké benefity přispívají k tomu, aby měli zaměstnanci radost jak z práce, tak i ze života. Na oblíbenosti rostou vedle klasických papírových stravenek stravenky v elektronické podobě. Úhradu je možné jimi platit ve vybraných restauracích a ve vybraných obchodních řetězcích.

Využití elektronické stravenky je velmi podobné jako v případě běžných stravenek. Zaměstnanec nejprve obdrží platební kartu, na kterou mu pak zaměstnavatel posílá každý měsíc částku v hodnotě stravného. Zaměstnanec ji pak použije při placení stejně jako bezkontaktní platební kartu. Výhodou je, že si zaměstnanec může stav svého účtu i provedené transakce na kartě ověřit na příslušných webových stránkách.

Další výhodu pro platbu elektronickými stravenkami je to, že její držitel může útratu zaplatit přesně na koruny. Známá hláška: „Na stravenky nevracíme,“ se díky tomu stává minulostí. Firmám elektronické stravenky usnadňuje objednávání stravenek, neboť jim odpadává jejich rozdělování, skladování a doručování zaměstnancům.

Co se týče daňové uznatelnosti, příspěvek na stravování lze z pohledu zaměstnavatele uplatnit jako výdaj za podmínky, že přítomnost zaměstnance v práci během této stanovené směny trvá alespoň 3 hodiny. Dle ustanovení zákona o daních z příjmů jsou daňově uznatelné výdaje na provoz vlastního stravovacího zařízení, kromě hodnoty potravin, nebo příspěvky na stravování zajišťované prostřednictvím jiných subjektů a poskytované až do výše 55 % ceny jednoho jídla za jednu směnu, maximálně však do výše 70 % stravného vymezeného pro zaměstnance při trvání pracovní cesty 5 až 12 hodin.

Z pohledu zaměstnance je od daně osvobozena hodnota stravování poskytovaného jako nepeněžní plnění zaměstnavatelem zaměstnancům ke spotřebě na pracovišti či v rámci závodního stravování zajišťovaného prostřednictvím jiných subjektů. U zaměstnanců je osvobozena celá hodnota bezplatně poskytnutého stravování, přičemž není rozhodující, do jaké výše stravování financuje zaměstnavatel.