INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti od 1.1.2018

Přednáší: Ing. Růžena Klímová
Délka videa: 3 hodiny a 5 minut
Nahráno: 13.12.2017
Cena: 1.000,- Kč (vč. DPH)

Videokurz je určen mzdovým účetním, personalistům a ostatním zaměstnancům, kteří chtějí získat ucelený přehled o změnách ve mzdové účtárně v roce 2018.

Náplň videokurzu:

 • Návrh změn v zákoníku práce
  • určování nároku dovolené, průměrný výdělek, vrcholový řídící zaměstnanec, předávání výplatního lístku, potvrzení o zaměstnání, další podstatné změny v pracovním právu (doplněno mzdovými výpočty o průměrném výdělku, včetně krácení dovolené)
 • Výše minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy v roce 2018
  • vliv minimální mzdy na daňový bonus, minimální vyměřovací základ zdravotního pojištění atd.
 • Schválené změny v ZDP od 1.7.2017 a od 1.1.2018 (zákon č. 170/2017 Sb.)
  • uplatnění srážkové daně i u příjmů do výše 2 500 Kč (doplněno praktickými příklady, které mohou nastat)
  • návrh dalších změn v dani z příjmů fyzických osob
  • další zvýšení daňová zvýhodnění? 
 • Změny v nemocenském pojištění a sociálním zabezpečení 
  • změny v zákoně č. 187/2006 Sb. – zákon č. 148/20107 Sb. - účinnost 1.2.2018
  • nové redukční hranice pro rok 2018 
  • rozhodný příjem pro vznik účasti na nemocenském pojištění
  • maximální vyměřovací základ v roce 2018
  • další parametrické změny
  • dobrovolná účast na důchodovém pojištění 
 • Změny ve zdravotním pojištění
  • zvýšení plateb za pojištěnce státu – odpočet u poživatelů ID v rámci „chráněných dílen“
  • minimální vyměřovací základ
  • odvod pojistného u OSVČ, OBZP, pojištěnci státu
  • připravované změny ve zdravotním pojištění 
 • Změny v oblasti srážek ze mzdy
  • nezabavitelná částka v roce 2018
  • vyživovaná osoba a její prokazování pro účely srážek ze mzdy
  • dohody o srážkách ze mzdy – zákon 460/2016 Sb. 
  • rozsudek Nejvyššího soudu č.j. 21 Cdo 853/2016 ze dne 1.12.2016 (odstupné a nezabavitelná částka)
  • postup při insolvenci zaměstnance – insolvenční řízení a povinnosti zaměstnavatel
  • posuzování vyživovaných dětí v souvislosti se srážkami ze mzdy včetně insolvenční srážky
  • souběh exekuce a dohody o srážce ze mzdy
 • Důležité změny v zákoně pobytu cizinců a v zákoně o zaměstnanosti
  • zaměstnanecká karta duální a neduální, biometrická karta, modrá karta
  • ohlašovací povinnosti při zaměstnávání cizinců
 • Zaměstnávání osob se zdravotním postižením a plnění 4% podílu ZPS
  • započítávání osob zdravotně znevýhodněných, povinná evidence o náhradním plnění
 • Změny v oblasti pracovnělékařských prohlídek
  • vstupní lékařské prohlídky a jejich úhrada, upozornění na nejdůležitější povinnosti v pracovnělékařské péči, mimořádné prohlídky - § 12 vyhlášky 79/2013 Sb., vstupní lékařské prohlídky u DPP a DPČ
 • Změny v zákoně o zaměstnanosti
  • zaměstnávání uchazečů o zaměstnání
  • vysílání cizinců na pracovní cesty 
  • agentury práce a zaměstnávání 
 • Další očekávané změny od roku 2018