INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Změny v oblasti mzdové a personální agendy v roce 2023

Přednáší: Ing. Růžena Klímová
Délka videa: 4 hodiny a 40 minut
Nahráno: 29.11.2022
Materiály: Písemný materiál v ceně
Osvědčení: Vystavíme na vyžádání
Cena: 1.700,- Kč (vč. DPH)

Videokurz je určen pro mzdové účetní, personalisty a ostatní zaměstnance, kteří chtějí získat ucelený přehled o změnách ve mzdové účtárně v roce 2023.

Obsah videokurzu:

 • Změny v nemocenském pojištění a sociálním zabezpečení
  • změny v zákoně č. 187/2006 Sb.
  • nové redukční hranice pro rok 2023
  • maximální vyměřovací základ v roce 2023
  • další parametrické změny
  • dobrovolná účast na důchodovém pojištění
 • Zvýšení minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy
  • další změny v této oblasti
  • správný výpočet průměrného výdělku a jeho ochrana
  • upozornění na některé chyby při výpočtu nároku na dovolenou
  • možnosti ručního výpočtu dovolené v hodinách u mateřské a rodičovské dovolené
  • jak správně řešit přeplatek dovolené
 • Změny v zákoně o daních z příjmů
  • správné postupy při poskytování stravenkového paušálu
  • návrh změn, případně změny pro rok 2023
 • Změny ve zdravotním pojištění
  • odpočet u poživatelů invalidních důchodů v r. 2023 a podmínky pro uplatnění minimální vyměřovací základ
  • odvod pojistného u OSVČ, OBZP, pojištěnci státu
 • Změny v oblasti srážek ze mzdy
  • chráněný účet dlužníka
  • náhradní výživné
  • paušální náhrada za exekuční srážku
  • nezabavitelná částka v roce 2023
  • mez, nad kterou je mzda zabavitelná bez omezení
  • vyživovaná osoba a její prokazování pro účely srážek ze mzdy
  • posuzování vyživovaných dětí v souvislosti se srážkami ze mzdy
  • včetně insolvenční srážky
  • souběh exekuce a dohody o srážce ze mzdy
  • roční zúčtování ve vztahu k exekuci na mzdu
  • minimální odstupné, odstupné (odchodné) a exekuční srážka
 • Změny v pracovněprávní oblasti transpozice směrnic EU do vnitrostátní právní úpravy
  • směrnice EU 2019/1158 o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob
  • směrnice EU 2019/1152 o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v EU
 • Průměrná mzda pro účely zaměstnanosti a 4% podíl