INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Zákon o daních příjmů fyzických osob a změny pro rok 2016

Přednáší: Ing. Eva Sedláková
Délka videa: 4 hodiny a 50 minut
Nahráno: 9.2.2016
Cena: 1.000,- Kč (vč. DPH)

V rámci tohoto téměř 5-ti hodinnového videokurzu budete upozorněni na problematické okruhy ve zdaňování fyzických osob a seznámeni s novinkami a změnami pro rok 2016.

Náplň videokurzu:

 • Předmět daně z příjmů fyzických osob
 • Příjmy osvobozené od daně a jejich změny od roku 2016
 • Daň stanovená paušální částkou
 • Bezúplatné příjmy (příjmy z dědění, darování, majetkového prospěchu)
 • Zdaňování příjmů ze samostatné činnosti a z kapitálového majetku
 • Ostatní příjmy, příjmy z nájmu a pachtu
 • Příjmy spoluvlastníků
 • Rozdělování příjmů na spolupracující osoby
 • Příjmy z rodinného závodu
 • Příjmy z ležící pozůstalosti
 • Přechod z daňové evidence na vedení účetnictví a naopak
 • Postoupení a vklad pohledávky do obchodní korporace
 • Ukončení činnosti poplatníka s příjmy podle § 7 nebo 9 zákona
 • Nezdanitelné částky základu daně
 • Slevy na dani