INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Uplatňování DPH v roce 2023

Přednáší: Ing. Ivana Langerová
Délka videa: 4 hodiny
Nahráno: 27.4.2023
Materiály: Písemný materiál v ceně
Osvědčení: Vystavíme na vyžádání
Cena: 1.900,- Kč (vč. DPH)

Videokurz je zaměřen na novinky v oblasti DPH pro rok 2023 a na změny, ke kterým došlo v letech 2022 a 2021.

Obsah videokurzu:

  • Novela s účinností od ledna 2023 obsahuje zvýšení hranice pro vznik plátcovství překročením obratu z 1 mil. Kč na 2 mil. Kč. To platí i v případě, kdy je obrat překročen koncem roku. Tedy osoba povinná k dani se dnem 1. ledna 2023, příp. 1. února 2023 nestane plátcem a nemá povinnost podat do 15. prosince 2022, příp. 15. ledna 2023 přihlášku k registraci, pokud její obrat přesáhl 1 000 000 Kč, ale nepřesáhl 2 000 000 Kč.
  • Dále je videokurz zaměřen na praktické uplatnění DPH především v návaznosti na změny v roce 2022 a 2021.
  • Od ledna 2022 cestovní kanceláře odvádí DPH ze své služby už ke dni přijetí úplaty.
  • Od 1.7.2021 byl v celé EU zaveden nový systém zdanění prodeje zboží na dálku (zasílání zboží), dovozu zboží nízké hodnoty, obchodování se zbožím za použití elektronického rozhraní a zvláštní režim jednoho správního místa (služby poskytnuté s místem plnění v jiném členském státě pro konečného spotřebitele). Účinnost v ČR nastala 1.10.2021.
  • Od 1.1.2021 došlo k omezení zdanění nájmu nemovitostí. Připomene si, jaké dopady do DPH mělo skončení přechodného období u Brexitu k 1.1.2021 a co v oblasti DPH přinesla novela Daňového řádu, jejíž účinnost byla od ledna 2021.