INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Uplatňování DPH v roce 2022, včetně příkladů

Přednáší: Ing. Václav Benda
Délka videa: 3 hodiny a 50 minut
Nahráno: 16.6.2022
Materiály: Prezentace v ceně
Osvědčení: Vystavíme na vyžádání
Cena: 2.100,- Kč (vč. DPH)

Videokurz je určen pro účetní, daňové poradce a plátce DPH. Jeho cílem je vysvětlit změny pro rok 2022 v oblasti DPH.

Obsah videokurzu:

 • Základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH
 • Vymezení základních pojmů, včetně nových pojmů
 • Vymezení místa plnění při prodeji zboží na dálku od 1. 1.2022
 • Uplatňování DPH při prodeji zboží na dálku od 1. 1.2022
 • Uplatňování DPH při dodání zboží za použití elektronického rozhraní od 1.1.2022
 • Sazby daně v roce 2022
 • Aktuální problémy při uplatňování osvobození od daně u dodání a nájmu nemovitých věcí, včetně změn
 • Přiznávání daně při dovozu zboží ze třetích zemí, včetně dovozu zboží z Velké Británie
 • Přiznávání daně při dovozu zboží nízké hodnoty
 • Osvobození od daně při dodání zboží do jiného členského státu po změnách
 • Vývoz zboží a osvobození od daně při vývozu zboží, včetně dodání zboží do Velké Británie
 • Změny zvláštního režimu pro cestovní službu od 1.1.2022
 • Správa daně v tuzemsku
 • Rozšíření zvláštního režimu jednoho správního místa (MOSS)
 • Aktuální příklady z praxe