V návaznosti na situaci aktuálně realizujeme pouze online vzdělávání, prezenční školení se nekonají. Účastníky přihlášené na prezenční akce postupně kontaktujeme.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Účetní závěrka roku 2020 pro podnikatele včetně přípravy podkladů pro daňové přiznání

Přednáší: Ing. Dana Vankeová
Délka videa: 4 hodiny a 10 minut
Nahráno: 5.3.2021
Materiály: Prezentace v ceně
Osvědčení: Vystavíme na vyžádání
Cena: 1.700,- Kč (vč. DPH)

Podrobné seznámení se s procesem účetní závěrky a přípravou podkladů pro daňové přiznání právnických osob, rozdíly mezi účetním a daňovým pohledem, povinnosti spojené s účetní závěrkou, promítnutí mimořádných opatření roku 2020 do účetnictví a daně z příjmů.

Obsah videokurzu:

 • Příprava účetní závěrky včetně stanovení termínů pro jednotlivé povinnosti
 • Povinnost inventarizace dle zákona o účetnictví, náležitosti inventarizačních protokolů, účtování o inventarizačních rozdílech, inventarizace z pohledu DPH - náležitosti likvidačních protokolů
 • Účetní a daňové odpisy
 • Opravné položky k pohledávkám - účetní a daňový pohled, odpis pohledávek, zápočty
 • Rezervy účetní a daňové
 • Časové rozlišení nákladů a výnosů
 • Dohadné položky
 • Náklady a výnosy z pohledu daně z příjmů ( daňové a nedaňové)
 • Kursové rozdíly
 • Zaúčtování daně ( splatné i odložené , výpočet odložené daně)
 • Sestavení povinných výkazů podle jednotlivých kategorií účetních jednotek včetně přílohy
 • Schvalování, zveřejňování, povinnost auditu a další povinnosti spojené s účetní závěrkou
 • České účetní standardy týkající se účetní závěrky
 • Interpretace NÚR týkající se účetní závěrky
 • Účetní a daňové dopady mimořádných opatření roku 2020 do účetnictví a daně z příjmů (např. zpětné uplatnění daňové  ztráty, kompenzační bonusy,  program Antivirus a další)
 • Informace o nejdůležitějších změnách v účetnictví a dani z příjmů od 1.1.2021 – stravenkový paušál, posun v termínu podání přiznání k dani z příjmů a další)