INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Technické zhodnocení, opravy a údržba majetku v účetnictví a v ZDP

Přednáší: Ing. Eva Nedorostková
Délka videa: 3 hodiny a 30 minut
Nahráno: 6.10.2022
Materiály: Prezentace v ceně
Osvědčení: Vystavíme na vyžádání
Cena: 1.700,- Kč (vč. DPH)

Cílem videokurzu je seznámit posluchače s problematikou zásahů na majetku z pohledu účetních předpisů a zákona o daních z příjmů, zejména s ohledem na správné posouzení, zda jde o zásah charakteru technického zhodnocení nebo charakteru oprav a údržby. Výklad obsahuje i aktuální judikaturu NSS k této problematice.

Obsah videokurzu:

  • Vymezení uvedených pojmů z pohledu ZDP a účetních předpisů
  • Technické zhodnocení nehmotného majetku po novele ZDP zákonem č. 609/2020 Sb. 
  • Kdo může TZ daňově a účetně odpisovat
  • TZ provedené a financované uživatelem na najatém HM nad rámec nájemného nebo naopak je využito k úhradě sjednané úplaty za užívání
  • TZ movitého majetku, jehož pořizovací cena nepřesáhla částku 80 000 Kč
  • Právní rámec daný ZDP při ukončení úplatného užívání hmotného majetku v případech, kdy uživatel financoval a daňově odepisoval jeho TZ
  • Technické zhodnocení ve světle judikatury NSS