INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Společník a jednatel jednočlenného s.r.o. - účetní a daňové hledisko

Přednáší: Ing. Lenka Kruntorádová
Délka videa: 3 hodiny a 20 minut
Nahráno: 12.4.2024
Materiály: Prezentace v ceně
Osvědčení: Vystavíme na vyžádání
Cena: 1.700,- Kč (vč. DPH)

Určeno pro společníky, jednak jejich účetní, daňové poradce a auditory - bude probrána oblast novinek v daňové problematice s.r.o. pro rok 2023 a 2024 a dále budou probrány možnosti daňové optimalizace společníků a jednatelů a jejich s.r.o., a to na celé řadě příkladů z praxe. V neposlední řadě budou probrány nejčastější chyby v oblasti účetnictví a daní včetně jejich náprav u dané problematiky.
 
Stávající či potencionální statutárové se na školení dozvědí jakým způsobem co nejoptimálněji řídit svou společnost a jak nastavit kontrolní mechanismy při jejím spravování, tak aby tato byla řízena  péčí řádného hospodáře.

Obsah videokurzu:

 • legislativní rámec, novela Zákona o obchodních korporacích od 01.01.2021, konsolidační balíček ČR
 • zakládání s.r.o. - výše základního kapitálu, nízkokapitálové společnosti porovnání daňového zatížení společníka s.r.o. a společníka v.o.s., popř. FO
 • převod FO na s.r.o.
 • výplata podílu na zisku v ČR, do zahraničí, podíl v cizí měně
 • podíl mezi mateřskou a dceřinou společností, prolomení zákazu řetězení
 • převod obchodního podílu z daňového a účetního hlediska
 • odměna jednatele a její zdanění, výše odměny jednatele, smlouva o výkonu funkce a její změny po 01.01.2021
 • CN jednatelů a společníků, další možné benefity, změny 2024
 • souběh funkcí jednatele a ředitele společnosti
 • fakturace jednatele a společníka do vlastní společnosti
 • převody majetku mezi spojenými osobami po roce 2014
 • definice spojených osob dnes a po 01.01. 2014, definice spojených osob
 • valná hromada společnosti – podklady, svolávání, rozhodování per rollam
 • uplatnění daňové ztráty při podstatné změně ve složení společníku
 • ukončení účasti společníka v s.r.o
 • podíl na likvidačním zůstatku
 • vypořádací podíl – výše, zdanění
 • dědění obchodního podílu
 • příplatková povinnost společníku, operace s kapitálem povinnosti jednatele ve vztahu k účetnictví  s.r.o. - schvalování a zveřejnění
 • účetní závěrky, rozdělování hospodářského výsledku na konci a v průběhu roku
 • ztrátové hospodaření společnosti a povinnosti jednatele
 • povinnosti jednatele ve vztahu k finančnímu úřadu
 • neaktivní společnosti a novela Zákona o obchodních korporacích
 • změny v řízení sro v návaznosti na konsolidační balíček ČR