INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Pravidla nepreferenčního původu zboží a způsob jeho stanovení při zpracování statistiky Intrastat

Přednáší: Ing. Bc. Lenka Sabelová
Délka videa: 3 hodiny a 50 minut
Nahráno: 25.5.2022
Materiály: Prezentace v ceně
Osvědčení: Vystavíme na vyžádání
Cena: 2.100,- Kč (vč. DPH)

Cílem videokurzu je poskytnout účastníkům přehled o nepreferenčních pravidlech původu zboží uplatňovaných v mezinárodním obchodě. Nepreferenční původ zboží má svůj význam při uvádění obecné informace ve výkazu Intrastat nebo při podání celních prohlášení na propuštění zboží do režimu vývoz.

Automaticky neplatí, že všechno zboží vyrobené v České republice má původ Česká republika. Určení původu zboží je poměrně komplikovaná záležitost a pro jeho správné určení jsou stanovena pravidla. Tato pravidla je tedy třeba dodržet zejména v případě, kdy si informaci o původu vyžádá váš obchodní partner, chcete tuto informaci uvádět na vaše obchodní doklady, chcete ji zanést do svých účetních evidencí, potřebujete definovat původ zboží pro účely uvádění informací do výkazu Intrastat (výkaz o statistice vnitrounijních obchodů) nebo při podání celních prohlášení na propuštění zboží do režimu vývoz, když potřebujete pro zákazníka nechat vystavit důkaz o původu (Certifikát o původu), nebo v jiných specifických případech.

Videokurz si klade za cíl odpovědět zejména na následující velmi časté otázky:

 • Jakého je zboží původu, pokud se na jeho výrobě podílí více zemí?
 • Uvádět původ Česká republika nebo EU ?
 • Jaké dokumenty se používají k jeho prokázání a kdy?

Obsah videokurzu:

 • Význam původu zboží v zahraničním obchodě
 • Nepreferenční pravidla původu zboží 
  • definice
  • zboží zcela získané
  • minimální operace
  • získání původu zboží - postupy
 • Prokazování nepreferenčního původu zboží
  • uvádění původu zboží na fakturách
  • uvádění původu zboží ve statistice vnitrounijních obchodů Intrastat/při provádění celního řízení ve vztahu k zemím mimo EU (dovoz/vývoz)
  • prokazování původu zboží ve specifických případech
 • Případové studie
  • jak určit původ zboží v konkrétním případě?